Bán số lượng lớn CÁM GẠO TRÍCH LY(ấn Độ),BẮP Ủ CHUA

  • Thread starter tranhuong807@gmail.com
  • Ngày gửi
T

tranhuong807@gmail.com

Guest
#1
<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Bắp ủ chua/ c&acirc;y bắp trộn</strong><br />&nbsp;Nguồn gốc: Việt Nam<br />&nbsp;T&ecirc;n gọi : ​ Thức ăn trộn cho b&ograve;.<br />&nbsp;Th&agrave;nh phần : 90% c&acirc;y bắp v&agrave; quả bắp sữa + 10% v&otilde; dứa<br />&nbsp;Đ&oacute;ng g&oacute;i : Bao PE trong&nbsp; bao Jumbo , Mỗi Container : 24tons/40HC, 40bag<br />&nbsp;Thanh to&aacute;n : T/T; L/C<br />&nbsp;Thời gian giao h&agrave;ng : 15 - 20 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y nhận được &nbsp;L/C or T/T<br />&nbsp;<strong>Khả năng cung cấp</strong> : Tối thiểu 24 tấn &ndash; tối đa 1000tấn mỗi th&aacute;ng.</font></font></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="3">C&Aacute;M GẠO TR&Iacute;CH LY</font></strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Th&agrave;nh phần h&oacute;a học : <br />+ Dry matter : 92,1336%<br />+Moisture : 7,8664%<br />+ Crude protein :&nbsp; 16,78%<br />+NDF : 53,7425%<br />+ADF: 22,08%<br />+ Celullose : 14,94%.<br />+ Hemicellulose : 31,66%<br />+ Lignin : 7,14%.<br />+ NDICP : 6,7%<br />+ADICP : 1.44%<br />+ Crude fat : 0,34%<br />+ Ash : 14,605%<br />+ NFC : 6,67%<br />+ TDN1X : 44,27%</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết c&oacute; những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả &nbsp;tốt nhất &amp; sự phục vụ tốt nhất.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Rất mong sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Li&ecirc;n hỆ:CTY CP NN Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ:18/2x,c&acirc;y tr&acirc;m,p.9,q.g&ograve; vấp,TP.HCM</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">SĐT:01654662912 MS.Huong</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hương
- Địa chỉ: 18/2x, Cây trâm,P.9,gò Vấp,TP.HCM
- Điện thoại: 01654662912 - Fax:
- email: tranhuong807@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH