• Bán sodiumbicarbonate(soda,nahco3)Tăng kiềm tốt,phụ gia thức ăn chăn n

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 1/8/12

  1. biochem57 Nhà nông nghiệp dư

   <div class="text"> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).<br /> <br /> 1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span> </span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt"> 2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br /> 3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br /> 4<span style="color: #00bfff">. </span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p> <p> <span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">vi</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">sinh, enzyme, yucca, oxy nguy&ecirc;n liệu (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), Chlorin <span style="color: #0000ff; font-size: 14pt">c</span></span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">&aacute; heo, <span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA, BKC, Kill Dine, Iodine, Protectol, Men ti&ecirc;u h&oacute;a, Vitamin, B-Glutan, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"> <span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p> <br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p class="p_last"> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p> </div> </div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bio Chem
   - Địa chỉ: Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp
   - Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax: 08.3987.5101
   - email: saleinfobiochemical.h@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...