Bán Su Su quả tại trang trại

  • Thread starter hongha_0106
  • Ngày gửi
H

hongha_0106

Guest
#1
<div class="generalinfo"> <h2><font size="5">Su su ( B&aacute;n su su quả tại trang trại)</font></h2> <div class="address-detail">Địa chỉ: số nh&agrave; 088 đường Ho&agrave;ng Li&ecirc;n - TP L&agrave;o Cai tỉnh L&agrave;o Cai, Quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội</div> <div class="content-description" style="text-align: justify"> <br /> <p> Xin gửi tới kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất....!</p> <p> Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang trồng su su v&agrave; gừng. Sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m ra đảm bảo ti&ecirc;u ch&iacute; chất lượng vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm. Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng chất bảo quản. Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch. Đ&atilde; được chứng nhận rau an to&agrave;n cho sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p> <p> Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c để cung cấp susu v&agrave; gừng ta ra thị trường. Đảm bảo về số lượng v&agrave; chất lượng.</p> <p> <strong><font size="4">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></strong></p><strong><font size="4"> </font></strong><p><strong><font size="4"> Mr Tuấn</font></strong></p><strong><font size="4"> </font></strong><p><strong><font size="4"> SĐT: 01688222777</font></strong></p><strong><font size="4"> </font></strong><p><strong><font size="4"> ĐC:&nbsp; Nh&agrave; 088 - đường Ho&agrave;ng Li&ecirc;n - TP L&agrave;o Cai - tỉnh L&agrave;o Cai</font></strong></p> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tống Hồng Hà
- Địa chỉ: số nhà 088 đường Hoàn Liên - tp Lào Cai
- Điện thoại: 01688222777 - Fax: 01234383777
- email: hongha0106@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH