• bán tắc kè giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/10/12

  1. tuankiet Nhà nông nghiệp dư

   <h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="post_message_280359" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin</blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
   - Địa chỉ: TP HCM
   - Điện thoại: 0982101754 - Fax:
   - email: tuankiet7777@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...