bán tắc kè giống

#1
<div><br /></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SỈ &amp; LẺ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- &nbsp;Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống, kh&ocirc;,d&ugrave;ng để ng&acirc;m thuốc.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp; Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- &nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />&nbsp; Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />&nbsp; Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />&nbsp; ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br />&nbsp; Tuankiet7777@yahoo.com<br /><br /><br />&nbsp; C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7799@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH