• bán tắc kè giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 1/12/12

  1. LThanhAn Nhà nông nghiệp dư

   <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">Chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">ĐT: 0982.101.754 : &nbsp;thanh an</span><br /><br /><br /><div style="text-align: left"><font face="Arial, Tahoma, Verdana"><span style="font-size: 12px">thanhan2606@yahoo.com</span></font></div><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thanh an
   - Địa chỉ: TP HCM
   - Điện thoại: 0982101754 - Fax:
   - email: thanhan2606@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...