• Bán tất cả các loại rau sạch và các loại gà ,vịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 25/2/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê thị diệu linh
   - Địa chỉ: số 3 -352/15 -Đường Giải Phóng - Hà Nội
   - Tel, Fax: 0436649152 ::: FaX
   - email: seiou_80@yahoo.com
   ================================

   <p align="justify">Hiện nay t&ocirc;i đang quản l&yacute; v&agrave; trồng trực tiếp c&aacute;c loại rau sạch theo c&ocirc;ng nghệ của Nhật ,c&aacute;c loại rau nay ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng hề sử dụng một loại thuốc h&oacute;a học n&agrave;o . C&aacute;c loại rau ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; quanh năm phuc vụ nhu cầu của người d&acirc;n,với gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp v&oacute;i mức thu nhập của người d&acirc;n. ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ phục vụ đến tận nh&agrave; theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa. ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng từ c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, si&ecirc;u thị ,kh&aacute;ch sạn....ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đảm bảo về mọi chất lượng ,cũng như uy t&iacute;n. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đội ngũ thiết kế rau sạch tại nh&agrave; cho mọi gia đ&igrave;nh ở một kh&ocirc;ng gian rộng hay kh&ocirc;ng gian hẹp. h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại:01655299195 hoặc :0436649152</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...