• Bán Thanh Long

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 28/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Hạnh Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hạnh
   - Địa chỉ: 5/45/7A Nơ Trang Long , Bình Thạnh
   - Tel, Fax: 0909 396 422 ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX
   - email: elisa@ctpvn.vn
   ================================

   <strong><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">1. Commodity</font></strong><font size="3">:&nbsp; Dragon Fruit with red skin, white flesh<br /></font><strong><strong><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">2. Size:&nbsp; </font><br /></strong></strong><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Arial\\\\\\\\&quot;\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">There are 3 kinds of dragon fruit: <br />1./ The weight : 280-400g <br />2./ The weight : 400-500g <br />3./ The weight : 500-800g</font><br /><strong><strong><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">3. Packing</font></strong></strong><font size="3">:&nbsp; <br /></font><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Symbol\\\\\\\\&quot;\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">-<font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">Packing in carton box<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Symbol\\\\\\\\&quot;\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">-<font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="3">Net weight per box:&nbsp; 4.5 kg<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Symbol\\\\\\\\&quot;\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">-<font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font>Piece count per box:&nbsp; 6 - 12 pieces &nbsp;&nbsp; <font size="3"><br /></font><strong><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">4. Minimum Order: </font></strong><font size="3">&nbsp;500 kg shipped by air or 1x20ft cont shipped by sea<br /></font><strong><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">5.Payment terms:<br /></font></strong><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Symbol\\\\\\\\&quot;\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">-<font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">Irrevocable L/C at sight</font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">PlePlease contact us for latest pricelist. Our Dragon fruit&nbsp;is of&nbsp;highest quality at competitive price.</font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">My skype: elisa.ctp</font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3">elisa at ctpvn dot vn</font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;\\\\\\\\&quot;Times\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" size="3"><span /></font><font size="3"><font size="3"><br /></font>&nbsp;</font></p>&nbsp;
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...