• BÁN THỊT LỢN RỪNG MỪNG 30/04

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 11/3/12

  1. huyq7 Nhà nông nghiệp dư

   <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH KH&Aacute;NH I</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; CẦN B&Aacute;N MỘT SỐ HEO RỪNG, V&Agrave; MỘT SỐ HEO D&Acirc;N TỘC&nbsp; </p><p>&nbsp; QU&Yacute; KH&Aacute;CH QU&Aacute;N NH&Agrave; H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ TẠI Đ&Acirc;Y</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; HEO TỪ 10KG ĐẾN 30KG GI&Aacute; 95000Đ/KG HƠI</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; HEO D&Acirc;N TỘC 15KG ---&gt; 30KG GI&Aacute; 85000/KG HƠI</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; HEO GIỐNG GI&Aacute; 1500000Đ/ CẶP</p><p>&nbsp;TRẠI TPHCM :01632514765</p><p>TRAI HEO GIA LAI : 01632514765 ,01662254148 &nbsp; GIẶP THẦY HO&Agrave;NG</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH C&Aacute;M ƠN QU&Yacute; D&Atilde; ỦNG HỘ TRẠI HEO BINH KH&Aacute;NH I <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN HOÀNG
   - Địa chỉ: 225ngô tất tố p22 q bình thạnh
   - Điện thoại: 01632514765 - Fax:
   - email: email@catluongq7.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...