BAN THO CAO SAN SINH SAN NHANH LOI NHUAN CAO

  • Thread starter le hoang binh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

le hoang binh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le hoang binh
- Địa chỉ: thôn vân thạch xã ninh xuân huyện ninh hòa tĩnh khánh hòa
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: betay_pa@yahoo.com
================================

<p>AN THO GIONG LAI CAC LOAI CUA MY VIET NAM, NEWZELAND: SINH SAN NHANH NHANH 35 NGAY CHO MOT LUA TU 8 DEN 11 CON THUC AN CHU YEU LA RAU LAN , RAU MUON CO , VA CAC LA CAY BONG BUT , LA SAN , HOAC MI,:</p><p>80 NGHIN DONG MOT KG : XIN LIEN HE: LE HOANG BINH: THON VAN THACH XA NINH XUAN HUYEN NINH HOA TINH KHANH HOA:01652942690</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH