• Bán Thỏ Giống Số 1

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/8/12

  1. hanngocnvt Nhà nông nghiệp dư

   <h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px">B&aacute;n Thỏ giống , Thịt tại miền trung ( Quảng Nam , Đ&agrave; Nẵng , Quảng Ng&atilde;i ...)</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="post_message_317813" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">Ch&uacute;ng t&ocirc;i :&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important">trang trại Nu&ocirc;i thỏ H&Agrave; HẢI&nbsp;</strong><br />Th&ocirc;n ng&acirc;n giang - Điện Ngọc - Điện B&agrave;n - Quảng Nam&nbsp;<br />Email :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:hanngocnvt@gmail.com">hanngocnvt@gmail.com</a><br />ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i thỏ theo m&ocirc; h&igrave;nh b&aacute;n c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp .<br />Cung cấp thỏ giống (Newzealand , kali , thỏ x&ugrave; th&aacute;i lan .... )&nbsp;<br />Cung Cấp lồng nu&ocirc;i v&agrave; nật tư ng&agrave;nh nu&ocirc;i thỏ .<br />Gi&aacute; cả : Thỏ hơn 1 th&aacute;ng tuổi : 100.000đ/ con&nbsp;<br />Thỏ cảnh 1 cặp : 300.000 đ<br />Thỏ Giống : con c&aacute;i 150 - 180.000đ/kg . Con đực 200 - 250.000đ/kg&nbsp;<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i hỗ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i , thu mua thỏ thương phẩm theo gi&aacute; thị trường<img border="0" title=":8^:" class="inlineimg" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://agriviet.com/home/images/smilies/8.gif" /><br />Qu&yacute; vị quan t&acirc;m li&ecirc;n hệ : ĐT: 0935.11.99.03 - 0935.11.99.04 - 03695.71.71.84 - 05116.28.87.28 ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn c&aacute;ch lắp dựng chuồng trại v&agrave; phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i hiệu quả .&nbsp;<br />Tr&acirc;n trọng được hợp t&aacute;c (Mr Thuận )</blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/71752-Ban-tho-thit-tho-giong#ixzz240BDmgmN">http://agriviet.com/home/threads/71752-Ban-tho-thit-tho-giong#ixzz240BDmgmN</a></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trang trại Thỏ Hà Hải
   - Địa chỉ: Thôn Ngân Giang - Điện Ngọc - Điện Bàn Quảng Nam
   - Điện thoại: 0935.11.99.03 (04) - Fax: 01695.71.71.84
   - email: hanngocnvt@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...