ban tho thit

  • Thread starter phungducnhu
  • Ngày gửi
P

phungducnhu

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp:</font></strong></p><font face="Arial" size="5">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5"><font face="Arial">Thỏ giống, Thỏ Thịt cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i, cho nh&agrave; h&agrave;ng,..<br /></font></font></strong><font face="Arial" size="5">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5"><font face="Arial">Heo rừng lai l&agrave;m giống, thịt,.<br /></font></font></strong><font face="Arial" size="5">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5"><font face="Arial">Nh&iacute;m giống, nh&iacute;m thịt..<br /></font></font></strong><p class="MsoNormal"><font color="#ff0000" face="Arial" size="5"><strong>Gi&aacute; cả thỏa thuận ưu đ&atilde;i, dịch vụ đầy đủ, tư vấn chăn nu&ocirc;i chu đ&aacute;o, l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; b&agrave; con, c&ocirc; b&aacute;c, anh chị em.</strong></font></p><p><font color="#ff0000" face="Arial" size="5"><strong>&nbsp;</strong></font></p><em><strong><font size="5"><font face="Arial">Mọi th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font></font></strong></em><strong><font size="5"><font face="Arial">0165.8.432.927 anh Như<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Arial">(05003) 628607<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Arial">Khối 11 thị trần eaknop, huyện eakar, daklak.<br /></font></font></strong><p><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5">Ch&uacute;c b&agrave; con may mắn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phùng Đức Như
- Địa chỉ: Khối 11 thị trần eaknop, huyện eakar, daklak.
- Điện thoại: 01658432927 - Fax:
- email: ducsu_hthscale@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH