• Bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 14/3/13

  1. <div><span style="font-size: 12.222222328186035px">C&ocirc;ng ty Vinatranco SaiGon ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; sản phẩm vỏ t&ocirc;m (cua), bột t&ocirc;m (cua); sử dụng&nbsp;</span><span style="font-size: 12.222222328186035px">vỏ t&ocirc;m (cua),bột t&ocirc;m (cua) sẽ gi&uacute;p cung cấp th&ecirc;m dinh dưỡng cho vật nu&ocirc;i đồng thời c&oacute; thể tiết kiệm&nbsp;</span><span style="font-size: 12.222222328186035px">được chi ph&iacute; trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; nu&ocirc;i tr&ocirc;ng thủy sản. Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được</span><span style="font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;kiểm định v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng bởi :</span></div><p style="font-size: 12.222222328186035px"><span /><span style="font-size: 12.222222328186035px">- Trung T&acirc;m C&ocirc;ng Nghệ v&agrave; Quản L&iacute; M&ocirc;i Trường &amp; T&agrave;i Nguy&ecirc;n - Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TPHCM .</span></p><p style="font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-size: 12.222222328186035px" /><span style="font-size: 12.222222328186035px">- Trung T&acirc;m Dịch Vụ Ph&acirc;n Tich Th&iacute; Nghiệm TPHCM - Sở Khoa Học V&agrave; C&ocirc;ng Nghệ TPHCM</span><span style="font-size: 12.222222328186035px">.</span></p><p style="font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-size: 12.222222328186035px" /><span style="font-size: 12.222222328186035px">V&igrave; vậy, kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;</span><span style="font-size: 12.222222328186035px">c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng sản phẩm do c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp . Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết cung cấp&nbsp;</span><span style="font-size: 12.222222328186035px">những sản phẩm chất lượng với gi&aacute; cả tốt nhất.</span></p><p style="font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc SĐT : 0862624966 gặp chị H&agrave;.</p><p style="font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn!</p><p style="font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty Vinatranco SaiGon
   - Địa chỉ: B10 -11 Nguyễn Hữu Thọ , Q.7, TP HCM
   - Điện thoại: 0862624966 - Fax:
   - email: vinatrancosg@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...