• Bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 20/3/13

  1. <span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty Vinatranco SaiGon ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; sản phẩm vỏ t&ocirc;m (cua), bột t&ocirc;m (cua);&nbsp;sử dụng vỏ t&ocirc;m (cua),bột t&ocirc;m (cua) sẽ gi&uacute;p cung cấp th&ecirc;m dinh dưỡng cho vật nu&ocirc;i đồng thời c&oacute; thể tiết kiệm được chi ph&iacute; . Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được kiểm định v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng bởi :</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">-Trung T&acirc;m C&ocirc;ng Nghệ v&agrave; Quản L&iacute; M&ocirc;i Trường &amp; T&agrave;i Nguy&ecirc;n - Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TPHCM .</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">-Trung T&acirc;m Dịch Vụ Ph&acirc;n Tich Th&iacute; Nghiệm TPHCM - Sở Khoa Học V&agrave; C&ocirc;ng Nghệ TPHCM.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">Bởi vậy, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng sản phẩm do c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp . Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng với gi&aacute; cả tốt nhất.</span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty Vinatranco SaiGon
   - Địa chỉ: B10 -11 Nguyễn Hữu Thọ , Q.7, TP HCM
   - Điện thoại: 0862624966 - Fax:
   - email: vinatrancosg@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...