• Bán thuỷ hải sản cấp đông Các loại....

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 20/7/12

  1. cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   DNTN CHÂU LONG : Bán Cá Nục Suôn Xanh , Cá Ồ Cấp đông ( Xếp khuôn Block )

   Cá Nục suôn xanh nguyên con size : 7-8 ; 8-9 ; 9-10 ; 10-12 Con/Kg. Hàng xếp khuôn Block

   Cá Ồ nguyên con size : 4-6 Con/Kg. Hàng xếp khuôn Block

   Cá Cờ Gòn, Cờ Lá, Cờ Kiếm - Cắt đầu móc ruột lấy sạch gân máu cấp đông nguyên con - bao gồm các loại size....

   ( Hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu )

   Quý Đơn vị và Cá nhân nào có nhu cầu mua hàng, vui lòng liên hệ A. Cường ĐT liên lạc : 0989 158709 - 0914 274786
    
   Last edited: 27/11/12
   Đang tải...
  2. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">C&aacute; Nục su&ocirc;n xanh nguy&ecirc;n con size : 7-8 ; 8-9 ; 9-10 ; 10-12 Con/Kg. H&agrave;ng xếp khu&ocirc;n Block 10kg<br /><br />C&aacute; Ồ nguy&ecirc;n con&nbsp;size: 4-6 Con/Kg. H&agrave;ng xếp khu&ocirc;n Block 10kg</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">C&aacute; Nục Gai đỏ đu&ocirc;i nguy&ecirc;n con size : 10 -15 ; 15-20 ; 20 -25 Con/Kg. Cấp đ&ocirc;ng Block khu&ocirc;n 10kg</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">V&agrave; c&aacute;c loại c&aacute; Nục kh&aacute;c....</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><br />C&aacute; Cờ G&ograve;n, Cờ L&aacute;, Cờ Kiếm -&nbsp;Cắt đầu&nbsp;, lấy sạch nội tạng v&agrave; g&acirc;n m&aacute;u, cấp đ&ocirc;ng nguy&ecirc;n con - Bao gồm c&aacute;c loại size.. <br /><br />( H&agrave;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu )<br /><br />Qu&yacute; Đơn vị v&agrave; C&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu đặt v&agrave; mua h&agrave;ng, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ A. Cường ĐT li&ecirc;n lạc : 0989 158709 - 0914 274786</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">( DN Chế biến&nbsp;Hải Sản Ch&acirc;u Long - TP Nha Trang - Kh&aacute;nh Ho&agrave; )<br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/101182-Can-ban-Ca-Nuc-Suon-Xanh-Ca-O-Cap-dong-Xep-khuon-Block-#ixzz21H9afNEC">http://agriviet.com/home/threads/101182-Can-ban-Ca-Nuc-Suon-Xanh-Ca-O-Cap-dong-Xep-khuon-Block-#ixzz21H9afNEC</a></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: DN TN CHÂU LONG
   b]- Địa chỉ: 117B Lý Nam Đế Phước Long Nha Trang
   - Điện thoại: 0989 158709 - 0914 274786 - Fax:
   - email: cuongseafood@yahoo.com.vn
    
   Last edited: 1/11/12
  3. ANC

   ANC Học làm nông dân

   Bài viết:
   156
   Đã được thích:
   28
   Nghề nghiệp:
   KD thủy sản
   Kekeke chào bác Cường. Hôm nay đã vào đây chào hàng rồi đó hả. Chúc bác mua may bán đắt nhé.
    
  4. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   Cám ơn Bạn nhé
    
  5. ANC

   ANC Học làm nông dân

   Bài viết:
   156
   Đã được thích:
   28
   Nghề nghiệp:
   KD thủy sản
   Bác coi thử có làm được cá yellowfin tuna nguyên con size 10kg-up (đến 60kg) thì báo nhé.
    
  6. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   Last edited: 6/9/12
  7. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   Cung cấp cá ngừ sọc Dưa, Chù.... các loại.
    
  8. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   Bán Mắt cá Cờ....
    
  9. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   Bán mắt cá cờ Gòn, cờ Lá, cờ Kiếm....
    
  10. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   Tôm thẻ Chân trắng...

   Cung Cấp nguyên liệu tôm thẻ Chân trắng các size...
    
  11. cuongseafood

   cuongseafood Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh mua bán, chế biến các mặt hàng
   [​IMG]

   --------

   20120726_125032.jpg:20120726_124212.jpg:20120726_124435.jpg:20120726_124631.jpg:20120726_125045.jpg:

   20120726_125032.jpg:20120726_124212.jpg:20120726_124435.jpg:20120726_124631.jpg:20120726_125045.jpg[​IMG]

   --------

   20120726_123916.jpg:20120726_124212.jpg:20120726_124435.jpg:20120726_124631.jpg
    
   Last edited: 30/10/14

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...