• Bán tinh bột nghệ đen và vàng nguyên chất, đảm bảo chất lượng!

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 8/2/12

  1. maihoa01 Guest

   <div style="width: 670px; overflow: hidden" id="description"> <div id="item_desc" class="description h_des_detail cleanfix"><h1> <span style="font-size: small"><span style="color: #ff0000"><strong>H&Agrave;NG ĐẢM BẢO CHỈ B&Aacute;N H&Agrave;NG LOẠI 1, KO B&Aacute;N H&Agrave;NG K&Eacute;M CHẤT LƯỢNG NH&Eacute;!</strong></span><br /></span> <span style="font-size: small">Nh&agrave; c&oacute; l&agrave;m <strong><span style="color: red">tinh bột nghệ đen</span></strong> v&agrave; <span style="color: red"><strong>tinh bột nghệ v&agrave;ng</strong></span> nguy&ecirc;n chất kh&ocirc;ng pha trộn bất cứ một loại bột n&agrave;o kh&aacute;c, kể cả bột nghệ. C&ocirc;ng dụng của n&oacute; rất tốt v&agrave; hiệu quả trong việc l&agrave;m đẹp da, điều trị bệnh, nhất l&agrave; bệnh ung thư. Hiện nay, thấy nhiều người cũng t&igrave;m mua tinh bột nghệ n&agrave;y để uống, ph&ograve;ng bệnh v&agrave; chữa bệnh n&ecirc;n tớ bảo b&aacute;c tớ l&agrave;m th&ecirc;m để b&aacute;n cho những người cần mua.</span> <span style="font-size: small" /> <span style="font-size: small"> <strong>Gi&aacute; cả : </strong> <strong><span style="color: red">-TINH BỘT NGHỆ ĐEN:</span></strong> 80.000/lạng. (tức 800.000/kg).</span><br /><span style="font-size: small"><strong> <span style="color: red"> - TINH BỘT NGHỆ V&Agrave;NG :</span></strong> 850.000/lạng. (tức 850.000/kg).</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">C&aacute;c bạn mua nhiều từ 3kg trở l&ecirc;n sẽ được giảm gi&aacute;.</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red">* Lưu &yacute;:</span></strong> Đ&acirc;y l&agrave; tinh bột nghệ do ch&iacute;nh b&aacute;c tớ ở Nghệ An l&agrave;m chứ ko phải nhập h&agrave;ng lung tung, k&eacute;m chất lượng n&ecirc;n mọi người y&ecirc;n t&acirc;m về gi&aacute; cả v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; để gi&aacute; hữu nghị rồi. C&aacute;c bạn đừng vội so s&aacute;nh gi&aacute; cả v&agrave; chất lượng với 1 số nơi kh&aacute;c v&igrave; b&aacute;c tớ l&agrave;m rất cẩn thận v&agrave; tỉ mỉ, kh&ocirc;ng pha chế th&ecirc;m 1 thứ bột n&agrave;o. <strong><span style="color: blue">M&igrave;nh đảm bảo đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;ng loại 1, rất mịn v&agrave; nguy&ecirc;n chất, </span></strong>cả nh&agrave; tớ đều đang sử dụng để ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh. <strong><span style="color: blue">Bạn n&agrave;o mua rồi sẽ muốn mua th&ecirc;m lần 2, lần 3 v&agrave; nhiều hơn nữa.</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> C&aacute;c bạn c&oacute; thể đến nh&agrave; để kiểm chứng sản phẩm v&agrave; hiểu th&ecirc;m về c&ocirc;ng dụng của n&oacute;. <strong><span style="color: blue">Những người mua h&agrave;ng sẽ được tặng th&ecirc;m 1 tờ b&aacute;o photo n&oacute;i về c&ocirc;ng dụng cụ thể của tinh bột nghệ n&agrave;y.</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> C&aacute;c bạn muốn mua h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ:</span><br /><span style="font-size: small"> <strong>- Số ĐT : </strong>0975.070.770 (M&igrave;nh t&ecirc;n l&agrave; Hoa, sinh năm 90, qu&ecirc; ở Nghệ An).</span> <span style="font-size: small"> <strong>- Yahoo : </strong> snow_cupid_lovely101.</span><span style="font-size: small"></span><span style="color: #ff0000; font-size: small"></span> <span style="color: #ff0000; font-size: small"><strong>- Địa chỉ mới:&nbsp; ng&otilde; 19 C&aacute;t Linh - Đống Đa - HN</strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">H&agrave; Nội:</span></strong> </span><br /><span style="font-size: small"> - M&igrave;nh sẽ <strong><span style="color: blue">free ship cho 50 người đầu ti&ecirc;n mua h&agrave;ng v&agrave; giảm gi&aacute; nếu mọi người mua nhiều.(chỉ &aacute;p dụng với kh&aacute;ch h&agrave;ng ở H&agrave; Nội) </span></strong> </span><br /><span style="font-size: small"> - Sau 50 người tiền ship sẽ t&ugrave;y theo độ gần xa dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">C&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c :</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> -C&aacute;c bạn vui l&ograve;ng chuyển khoản tiền h&agrave;ng + tiền ship :</span><br /><span style="font-size: small; color: #ff0000"> <strong>Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietin :</strong></span><br /><span style="font-size: small"> - số t&agrave;i khoản : <strong><span style="color: blue">711A16743131.</span></strong> (Chủ TK : Trần Thị Mai Hoa).</span> <span style="font-size: small; color: #ff0000"><strong>Ng&acirc;n h&agrave;ng VietcomBank:</strong></span> <span style="font-size: small">- Số tk : 0491 0001 96637</span><br /><span style="font-size: small"> - Sau khi chuyển khoản c&aacute;c bạn vui l&ograve;ng nhắn tin để m&igrave;nh kiểm tra rồi sẽ chuyển ph&aacute;t nhanh cho c&aacute;c bạn. Từ 1-2 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể nhận h&agrave;ng.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red"><br /> Sau đ&acirc;y l&agrave; 1 số c&ocirc;ng dụng của tinh nghệ bột c&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo : </span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">* Tinh Nghệ </span></strong> kh&ocirc;ng phải l&agrave; bột nghệ nghiền cả củ như ta thường lầm tưởng. N&oacute; l&agrave; tinh chất cao cấp được tinh chế từ củ nghệ v&agrave;ng. N&oacute; chứa chất ch&iacute;nh l&agrave; curcumin.</span><br /><span style="font-size: small"> Curcumin đ&atilde; được Bộ Y Tế VN kiểm định v&agrave; x&aacute;c nhận l&agrave; đạt tinh khiết tr&ecirc;n 92% vượt mức y&ecirc;u cầu của ti&ecirc;u chuẩn quốc tế JECFA (90%), kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n độc hại.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red">* Một số đặc t&iacute;nh nổi bật của hoạt chất Curcumin :</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Curcumin l&agrave; chất huỷ diệt ung thư v&agrave;o loại mạnh nhất</span></strong> theo cơ chế huỷ diệt từng bước c&aacute;c tế b&agrave;o &aacute;c.Ch&uacute;ng l&agrave;m v&ocirc; hiệu h&oacute;a tế b&agrave;o ung thư v&agrave; ngăn chặn kh&ocirc;ng cho h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c tế b&agrave;o ung thư kh&aacute;c. Trong khi đ&oacute; c&aacute;c tế b&agrave;o l&agrave;nh t&iacute;nh kh&ocirc;ng hề bị ảnh huởng. Curcumin đ&atilde; đuợc c&aacute;c nh&agrave; khoa học thế giới cho l&agrave; chất ti&ecirc;u biểu nhất cho thế hệ mới c&aacute;c chất chống ung thư vừa rất hiệu lực v&agrave; vừa an to&agrave;n, kh&ocirc;ng g&acirc;y t&aacute;c dụng phụ.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Curcumin c&oacute; khả năng mạnh mẽ loại bỏ gốc tự do v&agrave; c&aacute;c loại men g&acirc;y ung thư c&oacute; trong thức ăn nước uống ta d&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y</span></strong>, bởi vậy Curcumin vừa gi&uacute;p ph&ograve;ng ngừa vừa chống ung thư một c&aacute;ch t&iacute;ch cực.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Curcumin</span></strong> c&oacute; khả năng mạnh mẽ giải độc bảo vệ gan, bảo vệ v&agrave; l&agrave;m tăng hồng cầu, loại bỏ chất cholesrerol xấu, điều h&ograve;a huyết &aacute;p, hạ mỡ m&aacute;u, ngăn chặn b&eacute;o ph&igrave;, x&oacute;a bỏ t&agrave;n nhang đồi mồi, trứng c&aacute;, chống rụng t&oacute;c, gi&uacute;p mau ch&oacute;ng mọc t&oacute;c, l&agrave;m cho da hồng h&agrave;o, tăng cường sắc đẹp, sức lực v&agrave; cả tuổi thọ &hellip;<strong><span style="color: blue"> Curcumin đặc biệt cần cho ph&aacute;i đẹp.</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Curcumin</span></strong> l&agrave; 1 trong những chất chống vi&ecirc;m, chống oxi h&oacute;a điển h&igrave;nh. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ điểu trị đắc lực cho bệnh ung thư, lo&eacute;t dạ d&agrave;y, h&agrave;nh t&aacute; tr&agrave;ng, yếu gan mật, vi&ecirc;m gan B, C xơ gan cổ chướng &hellip; m&agrave; c&ograve;n điều trị vừa nhẹ nh&agrave;ng vừa hiệu quả c&aacute;c bệnh rồi loạn hệ miễn dịch như vi&ecirc;m to&agrave;n than,vi&ecirc;m da khớp(G&uacute;t), vi&ecirc;m l&otilde;i cầu khớp,vi&ecirc;m m&agrave;ng bồ đ&agrave;o mắt, bệnh da x&ugrave;i vẩy nến, badedo, lupus, ban đỏ hệ thống, vi&ecirc;m da ổ bụng, đa u hạt hệ ti&ecirc;u h&oacute;a,lo&atilde;ng xương, rối loạn tuyến gi&aacute;p,u m&aacute;u, chảy m&aacute;u(kh&oacute; đ&ocirc;ng). Hắc tố, suy giảm tr&iacute; nhớ, mất tr&iacute; nhớ&hellip; Hỗ trợ điểu trị bệnh Pankinson, nhũn n&atilde;o, v&agrave; nhiều loại bệnh kh&aacute;c.</span><br /><span style="font-size: small"> - Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; lợi &iacute;ch th&igrave; cũng c&oacute; hạn chế, tinh nghệ bột kh&ocirc;ng phải với bệnh ung thư n&agrave;o n&oacute; cũng c&oacute; t&aacute;c dụng. N&oacute; &ldquo;đầu h&agrave;ng&rdquo; trước bệnh ung thư m&aacute;u.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red">C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m tại một số link sau:</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://suckhoe365.net/2009/07/tac-d%E1%BB%A5ng-c%E1%BB%A7a-ngh%E1%BB%87-den/">http://suckhoe365.net/2009/07/tac-d%...%E1%BB%87-den/</a> --&gt; T&aacute;c dụng của nghệ đen</span><br /><span style="font-size: small"> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tinsuckhoe.com/y-hoc-dan-toc/kien-thuc-y-hoc-dan-toc/dung-nghe-den-hay-nghe-vang.nd5-dt.61667.006049.html">http://www.tinsuckhoe.com/y-hoc-dan-...67.006049.html</a> --&gt; D&ugrave;ng nghệ đen hay nghệ v&agrave;ng.</span><br /><span style="font-size: small"> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nghe-vang-chong-ung-thu/65055676/526/">http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nghe-vang.../65055676/526/</a> --&gt; Nghệ v&agrave;ng chống ung thư.</span><br /><span style="font-size: small"> http://www.suckhoevang.net/cham-soc-thai-phu/168-bai-thuoc-cho-phu-nu-sau-sinh.html--&gt; B&agrave;i thuốc cho phụ nữ sau sinh.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">C&aacute;ch sử dụng : </span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> - Lấy 1 th&igrave;a c&agrave; ph&ecirc; (5-10g) h&ograve;a tan v&agrave;o cốc khoảng 100ml nước lọc, nước cam, nước chanh, nước đường, sữa hoặc mật ong&hellip; rồi uống. </span><br /><span style="font-size: small"> - Mỗi ng&agrave;y uống 2 lần v&agrave;o s&aacute;ng v&agrave; tối, sau bữa ăn.<span style="color: blue"> Nếu bị bệnh về dạ d&agrave;y th&igrave; n&ecirc;n uống tinh bột nghệ đen v&agrave; uống trước bữa ăn.</span></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red">Lưu &yacute; khi sử dụng: </span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red">- Tuyệt đối kh&ocirc;ng được uống chung tinh nghệ với thuốc t&acirc;y c&ugrave;ng 1 l&uacute;c.</span></strong></span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Phụ nữ đang mang thai kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ </span></strong>v&igrave; nghệ c&oacute; t&iacute;nh n&oacute;ng.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Phụ nữ sau khi sinh n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ v&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y</span></strong>, gi&uacute;p bổ m&aacute;u, l&agrave;m đẹp da, nhanh ch&oacute;ng hồi phục sức khỏe v&agrave; nhan sắc, tr&aacute;nh hậu sản.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong>- Nữ giới bị rong kinh k&eacute;o d&agrave;i kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ</strong> v&igrave; tinh bột nghệ c&oacute; t&aacute;c dụng khai th&ocirc;ng kh&iacute; huyết, v&igrave; vậy chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng chữa t&iacute;ch huyết, bế kinh chứ kh&ocirc;ng thể chữa rong kinh.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- Những người bị bệnh về dạ d&agrave;y, đường ruột n&ecirc;n uống tinh bột nghệ đen</span></strong> (tinh bột nghệ đen mật ong nước lọc) trước bữa ăn.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">- C&aacute;c bạn nữ n&ecirc;n d&ugrave;ng tinh nghệ v&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y</span></strong> để c&oacute; l&agrave;n da s&aacute;ng đẹp, hồng h&agrave;o, ph&ograve;ng ngừa ung thư v&uacute;.</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: red">Mọi người n&ecirc;n ph&ograve;ng bệnh hơn chữa bệnh, sức khỏe l&agrave; v&agrave;ng.</span></strong> Bởi vậy h&atilde;y uống tinh bột nghệ thường xuy&ecirc;n, nhất l&agrave; người trung ni&ecirc;n, người cao tuổi lại c&agrave;ng cần tăng cường hơn để ph&ograve;ng bệnh, chữa bệnh. Ph&aacute;i nữ cũng n&ecirc;n uống tinh bột nghệ để c&oacute; l&agrave;n da hồng h&agrave;o, mịn m&agrave;ng hơn v&agrave; ph&ograve;ng ngừa 1 số bệnh!</span><br /><span style="font-size: small"> <strong><span style="color: blue">Rất h&acirc;n hạnh được l&agrave; nguồn cung cấp phương thuốc bổ &iacute;ch cho mọi người! Mong mọi người ủng hộ nhiệt t&igrave;nh!</span></strong></span> </h1></div> </div> <div style="clear: both"><span /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Mai Hoa
   - Địa chỉ: Ngõ 463 - Đội Cấn
   - Điện thoại: 0975070770 - Fax:
   - email: snow.cupid.lovely@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...