BÁN TRANG TRẠI TẠI XÃ DIÊN ĐỒNG, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

  • Thread starter Nguyá»…n Minh Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Minh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Tuấn
- Địa chỉ: Số 05 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
- Tel, Fax: 0982331007 ::: FaX 0583875510
- email: tuanttkv2000@yahoo.com
================================

<div class="smallfont"><img title="Default" class="inlineimg" alt="Default" src="http://agriviet.com/images/icons/icon1.gif" border="0" /> </div><hr size="1" /><!-- / icon and title --><!-- message --><!--AGRIVIET MTG GOOGLE ADS ADSENSE CODE HERE <span style="margin: 5px; float: right; width: 336px; height: 280px;"> </span> AGRIVIET MTG GOOGLE ADS ADSENSE CODE HERE--><!-- message --><div id="post_message_131942"><font size="3">&nbsp;</font><font face="Times New Roman" size="3">M&ocirc; tả:<br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Khu đất bao hơn hơn 2ha, nằm trong khu d&acirc;n cư hiện hữu. Tr&ecirc;n đất c&oacute; nh&agrave; ở, điện nước đầy đủ, h&agrave;ng r&agrave;o x&acirc;y tường cao 2m d&agrave;i khoảng 400m tr&ecirc;n trụ r&agrave;o c&oacute; hệ thống điện bảo vệ, phần c&ograve;n lại x&acirc;y m&oacute;ng đ&aacute; r&agrave;o lưới B40. Hiện nay tr&ecirc;n đất đ&atilde; trồng hơn 700 c&acirc;y dừa dứa Th&aacute;i Lan gần 02 năm tuổi v&agrave; một số c&acirc;y lấy gổ: gi&aacute;ng hương, sao đen, x&agrave; cừ, huỳnh đ&agrave;n v&agrave; một số c&acirc;y ăn tr&aacute;i kh&aacute;c. Tr&ecirc;n khu đất c&ograve;n c&oacute; ao c&aacute; khoảng 4000m<sup><font size="2">2</font></sup> . N&oacute;i chung khu đất đ&atilde; đấu tư hạ tầng cơ bản đầy đủ cho khu nh&agrave; vườn nghĩ dưỡng cao cấp. Về khoảng c&aacute;ch, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Nha Trang khoảng 30km đường nhựa v&agrave;o tận cổng. Ai c&oacute; nhu cầu nh&agrave; vườn nghĩ dưỡng, kết hợp m&ocirc; h&igrave;nh du lịch sinh th&aacute;i th&igrave; li&ecirc;n hệ : Tuấn&nbsp; số điện thoại 0982331007 &ndash; 0583875510. Xin cảm ơn qu&yacute; vị đ&atilde; quan t&acirc;m đến d&ograve;ng tin n&agrave;y. <br /></font><br /></font><br /><br /><br /></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH