• bán trĩ giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 15/10/12

  1. binhsam81 Nhà nông nghiệp dư

   <blockquote><font size="5" color="#0033ff">Hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n chim trĩ đỏ giống , trứng chim Trĩ,</font><font size="5" color="#0033ff">đảm bảo giống tốt, con giống đẹp , ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n cả Trĩ trưởng th&agrave;nh hiện đang đẻ v&agrave; phối giống tốt</font></blockquote><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5" color="#0033ff"><div style="overflow: hidden; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5" color="#cc0033">Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i theo sđt :01687574<font size="5">941</font></font><font color="#cc0033">&nbsp;</font></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"> <font size="5" color="#cc0033">hoạc</font><font size="5" color="#cc0033"> địa chỉ</font><br /></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5" color="#ff0066">đội 7 th&ocirc;n phương mạc x&atilde; phương đ&iacute;nh huyện đan phượng h&agrave; nội</font></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;https://lh3.googleusercontent.com/-dyOLlzyhFrw/UHwoqoKA0JI/AAAAAAAAhy0/b7Fe7D6aD90/s250/Agriviet.Com-hi%25CC%2580nh0093.jpg<br />https://lh5.googleusercontent.com/-cPvVTv5i6FU/UHwothvi4wI/AAAAAAAAhy8/s_1Gl8uVZC4/s250/Agriviet.Com-hi%25CC%2580nh0091.jpg<br />https://lh3.googleusercontent.com/-6ioog0XMTAA/UHwo0_S7DkI/AAAAAAAAhzE/NFEw8U-H31k/s250/Agriviet.Com-hi%25CC%2580nh0092.jpg<br /><br /></div><div>&nbsp;</div></font></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn dũng
   - Địa chỉ: đội 7 thôn phương mạc xã phương đính huyện đan phượng hà nội
   - Điện thoại: 01687574941 - Fax: 01687574941
   - email: binhxa81@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...