BÁN TRÙN QUẾ - PHÂN TRÙN TẠI NGHỆ AN

#1
<font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang triển khai chương tr&igrave;nh b&aacute;n giun giống khuyến m&atilde;i, b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i giun để tăng thu nhập cho gia đ&igrave;nh xin li&ecirc;n hệ theo số đt: 01693755814. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ b&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i v&agrave; c&oacute; người đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật . Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu mua tất cả giun thương phẩm theo gi&aacute; thị trường. <br /></font><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu b&agrave; con mua với số lượng 2 tấn trơ l&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; cho ứng 30% tiền giống sau n&agrave;y sẽ được trừ dần trong tiền giun thương phẩm m&agrave; b&agrave; con b&aacute;n lại cho ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; đủ lượng lớn ph&acirc;n tr&ugrave;n để b&agrave; con d&ugrave;ng trồng rau sạch, gi&aacute; 700đ/kg.<br /></font><span />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 01693755814 - Fax:
- email:
 

d32a1994

Nhà nông nghiệp dư
#2
cho hỏi giun quế giống bao tiền một kg và nuôi co tốn nhiều diện tích không?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH