BÁN TRÙN QUẾ TẠI NGHỆ AN

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tri</span><span style="font-family: Tahoma">ể</span><span style="font-family: Tahoma">n khai chương tr&igrave;nh b&aacute;n giun giống khuyến m&atilde;i, b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i giun để tăng thu nhập cho gia đ&igrave;nh xin li&ecirc;n hệ theo số đt: 01693755814. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ b&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i v&agrave; c&oacute; người đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật . Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu mua tất cả giun thương phẩm theo gi&aacute; thị trường. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu b&agrave; con mua với số lượng 2 tấn trơ l&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; cho ứng </span><span style="font-family: Tahoma">3</span><span style="font-family: Tahoma">0% tiền giống sau n</span><span style="font-family: Tahoma">&agrave;</span><span style="font-family: Tahoma">y s</span><span style="font-family: Tahoma">ẽ</span><span style="font-family: Tahoma"> được trừ dần trong tiền giun thương phẩm m&agrave; b&agrave; con b&aacute;n lại cho ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="font-family: Tahoma">.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; đủ lượng lớn ph&acirc;n tr&ugrave;n để b&agrave; con d&ugrave;ng trồng rau sạch, gi&aacute; 700đ/kg.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Châu Nghệ An
- Điện thoại: 01693755814 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH