BÁN TRÙN QUẾ TẠI NGHỆ AN

#1
<div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang triễn khai chương tr&igrave;nh b&aacute;n giun giống khuyến m&atilde;i, b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i giun để tăng thu nhập cho gia đ&igrave;nh xin li&ecirc;n hệ theo số đt: 01693755814. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ b&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i v&agrave; c&oacute; người đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật . Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ thu mua tất cả giun thương phẩm theo gi&aacute; thị trường. </div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu b&agrave; con mua với số lượng 2 tấn trơ l&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; cho ứng 30% tiền giống sau nay sẻ được trừ dần trong tiền giun thương phẩm m&agrave; b&agrave; con b&aacute;n lại cho ch&uacute;ng t&ocirc;i</div><div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI: - T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: Thu Huyền - Địa chỉ: Nghệ An - Điện thoại: 01693755814 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/68526-BAN-TRUN-QUE-TAI-NGHE-AN-#ixzz3RlROL0IO">http://agriviet.com/home/threads/68526-BAN-TRUN-QUE-TAI-NGHE-AN-#ixzz3RlROL0IO</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Nghệ An
- Điện thoại: 01693755814 - Fax:
- email:
 

#2
mình cầm mua khoảng 10 kg giun sinh khối.mình ở diễn châu .có vẫn chuyển dc k? giá giun hiện nay là bao nhiêu?
 
#3
Mình cần mua 30kg sinh khối,mình ở Quỳnh Lưu. Nếu bạn bán thì cho mình xin cái giá với địa chỉ của bạn mình sẽ đến tận nơi lấy giống đc k?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH