BÁN TRÙN QUẾ TẠI NGHỆ AN

#1
<span style="font-family: Tahoma; color: black; mso-ansi-language: VI"><font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang triễn khai chương tr&igrave;nh b&aacute;n giun giống khuyến m&atilde;i, b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i giun để tăng thu nhập cho gia đ&igrave;nh xin li&ecirc;n hệ theo số đt: 01693755814. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ b&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i v&agrave; c&oacute; người đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật . Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ thu mua tất cả giun thương phẩm theo gi&aacute; thị trường. <p>&nbsp;</p></font></span><font size="5"><span style="font-family: Tahoma; color: black; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu b&agrave; con mua với số lượng 2 tấn trơ l&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; cho ứng </span><span style="font-family: Tahoma; color: black">5</span><span style="font-family: Tahoma; color: black; mso-ansi-language: VI">0% tiền giống sau nay sẻ được trừ dần trong tiền giun thương phẩm m&agrave; b&agrave; con b&aacute;n lại cho ch&uacute;ng t&ocirc;i<p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An
- Điện thoại: 01693755814 - Fax:
- email:
 

TRANHUUHAU

Nhà nông nghiệp dư
#2
Chúng tôi đang triễn khai chương trình bán giun giống khuyến mãi, bà con ai có nhu cầu nuôi giun để tăng thu nhập cho gia đình xin liên hệ theo số đt: 01693755814. Chúng tôi sẽ bán giá ưu đãi và có người đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật . Đặc biệt chúng tôi sẻ thu mua tất cả giun thương phẩm theo giá thị trường.
Nếu bà con mua với số lượng 2 tấn trơ lên chúng tôi cho ứng 50% tiền giống sau nay sẻ được trừ dần trong tiền giun thương phẩm mà bà con bán lại cho chúng tôiTHÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An
- Điện thoại: 01693755814 - Fax:
- email:
* Xa quá không giao dịch được vì số lượng có hạn
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH