• Bán tủ rượu gỗ Sồi đẹp tinh tế

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 2/4/13

  1. minhquang1812 Nhà nông nghiệp dư

   <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 115%"><a name="_Toc351967627"></a><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: red; font-weight: normal">Tủ rượu gỗ cao cấp</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: red; font-weight: normal"></span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 115%">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 115%">Loại gỗ: &nbsp;xoan đ&agrave;o, căm xe, g&otilde; đỏ, sồi, beech, maple, ash, teak, walnut,...<br /> <strong><span style="font-weight: normal">Qui C&aacute;ch: &nbsp;400 x 700, 600 x 810</span></strong>, 450 x 1200, 450 x 2000<br /> Đơn gi&aacute;: &nbsp;6.500.000/m<sup>t</sup><br /> Mẫu m&atilde;: &nbsp;Đa dạng<br /> <strong><span style="font-weight: normal">Chất lượng: &nbsp;Theo ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu</span></strong><br /> Độ ẩm gỗ: &nbsp;Từ 10 -12%<br /> Nguồn gốc: &nbsp;Mỹ, Myanmar, Campuchia, L&agrave;o, Việt nam.<br /> Bảo h&agrave;nh: &nbsp;1 năm<br /> Lắp đặt: Bao vận chuyển lắp đặt trong phạm vi TP. HCM</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong><span style="color: red; font-weight: normal">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin liện hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><span style="color: green">C&Ocirc;NG TY CP SẢN XUẤT V&Aacute;N S&Agrave;N HO&Agrave;NG PH&Uacute;C</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Address:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 282 Cong Hoa St, Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City, Viet Nam</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Tell/Cell: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;+84.22442845 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; +84.38102737</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Mobile phone:&nbsp; 098.99.34521</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Tax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 03.05.188.677</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hoangphucwood.com/">www.hoangphucwood.com</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hoangphucwood.com.vn/">www.hoangphucwood.com.vn</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hoangphucwood.vn/">www.hoangphucwood.vn</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:woodhoangphuc1999@yahoo.com">woodhoangphuc1999@yahoo.com</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:hoangphucwood@gmail.com">hoangphucwood@gmail.com</a></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 115%">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Minh Quang
   - Địa chỉ: 282 Cộng Hòa, F13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0989934521 - Fax: 0838102737
   - email: minhquang1812@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...