• bán và cho thuê các loại hoa kiểng chưng lễ, Tết

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 12/12/11

  1. saigonhoa Nhà nông nghiệp dư

   <div style="width: 710px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.saigonhoa.vn/"><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">1. hoa lan:</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">&nbsp;</span></a>Lan hồ điệp, Lan dendrobium, Lan Mokara c&aacute;c m&agrave;u sắc, hoa nhiều, trang tr&iacute; nghệ thuật, c&oacute; thể l&agrave;m qu&agrave; tặng cho bạn b&egrave;, người th&acirc;n, đồng nghiệp, gia đ&igrave;nh trong dịp Lễ Tết:</p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline">Tel: 08 3720 3389</p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/he1bb93-c491ie1bb87p-1.jpg"><img border="0" style="width: 350px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_1" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/he1bb93-c491ie1bb87p-1.jpg?w=405&amp;h=162" /></a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-lan.jpg"><img border="0" style="width: 350px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_2" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-lan.jpg?w=414&amp;h=165" /></a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.wordpress.com/"><span style="font-weight: bold">2. C&aacute;c loại hoa kiểng kh&aacute;c</span>&nbsp;để trang tr&iacute; văn ph&ograve;ng, nh&agrave; ở, qu&agrave; tặng &yacute; nghĩa cho người th&acirc;n trong dịp Lễ/ Tết:</a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-lan.jpg">Tel: 08 3720 3389<br /> </a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-kie1bb83ng.jpg"><img border="0" style="width: 350px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_3" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-kie1bb83ng.jpg?w=379&amp;h=151" /></a></p><span style="font-weight: bold">Hoa đỗ quy&ecirc;n</span>&nbsp;mang may mắn đến gia đ&igrave;nh <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-weight: bold">Hoa trạng nguy&ecirc;n</span>&nbsp;đỏ rực l&agrave;m ng&ocirc;i nh&agrave;/ văn ph&ograve;ng được t&ocirc; điểm.</p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-weight: bold">Chậu hoa sống đời/ c&uacute;c/ đồng tiền, tulip (tu-lip), lily,&hellip;</span>&nbsp;nhỏ để trang tr&iacute; cho kệ tủ, b&agrave;n kh&aacute;ch, cửa sổ th&ecirc;m sinh động, m&agrave;u sắc vui nhộn&hellip; đ&oacute;n xu&acirc;n</p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline">3. Ngo&agrave;i ra, Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y hoa kh&aacute;c:&nbsp;<span style="font-weight: bold">Tắc &ndash; Quất, hoa tulip, lily (lyly), vạn thọ, c&uacute;c c&aacute;c loại, hoa m&agrave;o g&agrave;,&hellip;</span></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-weight: bold">Tel: 08 3720 3389<br /> </span></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/que1baa5t-2.jpg"><img border="0" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/que1baa5t-2.jpg?w=112&amp;h=150" /></a>&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.wordpress.com/"><img border="0" style="width: 96px; height: 149px" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/lyly.jpg?w=96&amp;h=150" /><br /> </a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemaitet.wordpress.com/">4. Hoặc những&nbsp;<span style="font-weight: bold">chậu hoa tươi</span>&nbsp;nhiều m&agrave;u sắc, mang &yacute; nghĩa xu&acirc;n tươi vui, hương hoa phảng phất:</a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-2.jpg"><img border="0" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/hoa-2.jpg?w=150&amp;h=150" /></a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/img_0862.gif"><img border="0" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/img_0862.gif?w=96&amp;h=150" /></a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: underline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.saigonhoa.vn/">5. Để th&ecirc;m phần sinh động, th&ecirc;m m&agrave;u xanh của l&aacute;, cho kh&ocirc;ng gian th&ecirc;m xu&acirc;n, H&atilde;y chọn v&agrave; trang tr&iacute; th&ecirc;m những c<span style="font-weight: bold">hậu hoa, l&aacute; kiểng, những lộc non của c&acirc;y ph&aacute;t t&agrave;i,&hellip;</span></a></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-weight: bold">Tel: 08 3720 3389<br /> </span></p> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/cc3a2y-2.jpg"><img border="0" style="width: 350px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_4" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/cc3a2y-2.jpg?w=364&amp;h=182" /></a></p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/cc3a2y1.jpg"><img border="0" style="width: 350px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_5" src="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/cc3a2y1.jpg?w=357&amp;h=178" /></a><br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chothuemai.files.wordpress.com/2011/12/cc3a2y1.jpg">Ch&uacute;c Qu&yacute; kh&aacute;ch mua xu&acirc;n vui tươi, nhiều may mắn v&agrave; hạnh ph&uacute;c!</a> <p style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; vertical-align: baseline">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i bất cứ khi n&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch cần:</p> <div style="background-color: transparent; border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-weight: bold">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN S&Agrave;I G&Ograve;N HOA<br /> </span>74/2/1D Đường 36, P. Linh Đ&ocirc;ng, Q.Thủ Đức, Tp. HCM<br /> Email: saigonhoa@gmail.com<br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.saigonhoa.vn/">http://www.saigonhoa.vn</a><br /> Tel: 08. 3720 3389<br /> Fax: 08 3720 6720</div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Sài Gòn Hoa
   - Địa chỉ: 74/2/1D, Đường 36, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, HCM
   - Điện thoại: 08 3720 3389 - Fax: 08 3720 6720
   - email: saigonhoa@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...