Bán Vải Thiều, vải khô Thanh Hà. 2012

#1
<p><span style="color: #ff0000; font-size: large">Vải Thanh H&agrave;.</span></p><p><span style="color: #000080; font-size: large"><br /><img width="700" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/17/848412/201207222921_photo0543.jpg" border="0" /> <br /><br /></span></p><p><span style="color: #000080; font-size: large">&nbsp;Được thừa hưởng từ chất&nbsp;đất ph&ugrave; sa m&agrave;u mỡ v&agrave; kh&iacute;&nbsp;hậu ưu&nbsp;đ&atilde;i. Thanh&nbsp;H&agrave;&nbsp;đ&atilde; sản sinh ra <font color="#ff0000">Quả Vải</font> thiều với những vị thơm, ngon,&nbsp;đậm&nbsp;đ&agrave; chắc chắn sẽ l&agrave;m vừa l&ograve;ng thực kh&aacute;ch.</span></p><p><span style="color: #000080"><span style="font-size: large" /><span style="font-size: large">&nbsp;Để đ&aacute;p ứng nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng hiện gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chế biến v&agrave; cung cấp tr&ecirc;n cả nước, cũng như xuất khẩu. Đ&oacute; l&agrave; cơ sở để quả Vải lu&ocirc;n đến tận tay qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng với sự bảo đảm về chất lượng, mẫu m&atilde;.</span></span></p><p><span style="color: #000080; font-size: large">Mọi th&ocirc;ng tin về sản phẩm vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh:</span></p><p><span style="color: #000080; font-size: large">&nbsp;<span style="color: #ff0000">Đỗ Văn L&acirc;m</span>&nbsp; - ĐT:<span style="color: #ff0000"> 0984 575 648</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ VĂN LÂM
- Địa chỉ: Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương
- Điện thoại: 0984 575 648 - Fax:
- email: hanghoang1985@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH