BÁN VỊT THỊT

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><div>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;M&igrave;nh đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n Vịt Thịt , Đ&agrave;n vịt của m&igrave;nh khoảng 1500 con . Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nha, Gi&aacute; tốt nhất khi đến tại nh&agrave;</div><div>&nbsp;</div><div>ĐỊA CHỈ:</div><div>&nbsp; &nbsp;SỐ ĐIỆN THOẠI : 0909652343 HOẶC 0932559745 GẶP A: CHI</div><div> TH&Ocirc;N VĨNH TRINH , X&Atilde; DUY H&Ograve;A , HUYỆN DUY XUY&Ecirc;N , TỈNH QUẢNG NAM</div><div>&nbsp;</div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHẠM ĐÌNH CHI
- Địa chỉ: VĨNH TRINH,DUY HÒA DUY XUYÊN QUẢNG NAM
- Điện thoại: 0909652343 - Fax: 0933747026
- email: onlylove_forever12345@yahoo.com
 

#4
mua vit thit

<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><div>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;M&igrave;nh đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n Vịt Thịt , Đ&agrave;n vịt của m&igrave;nh khoảng 1500 con . Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nha, Gi&aacute; tốt nhất khi đến tại nh&agrave;</div><div>&nbsp;</div><div>ĐỊA CHỈ:</div><div>&nbsp; &nbsp;SỐ ĐIỆN THOẠI : 0909652343 HOẶC 0932559745 GẶP A: CHI</div><div> TH&Ocirc;N VĨNH TRINH , X&Atilde; DUY H&Ograve;A , HUYỆN DUY XUY&Ecirc;N , TỈNH QUẢNG NAM</div><div>&nbsp;</div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHẠM ĐÌNH CHI
- Địa chỉ: VĨNH TRINH,DUY HÒA DUY XUYÊN QUẢNG NAM
- Điện thoại: 0909652343 - Fax: 0933747026
- email: onlylove_forever12345@yahoo.com
Chào bạn Chi
Tôi dự định mở cửa hàng bán thịt vịt vậy bạn có nguồn hàng cung cấp thường xuyên hay không vậy?
email: chungnv.mar@gmail.com
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH