• băng tải, vít tải giá rẻ

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/4/12

  1. chetaoviet Guest

   <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; &nbsp;Dear Mr/Ms/Miss</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt gửi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng đến Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Với phương ch&acirc;m trở th&agrave;nh &ldquo; <strong><em>Ng&ocirc;i sao ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ chế tạo Việt Nam</em></strong>&rdquo;. Ban l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt đ&atilde; tập hợp được đội ngũ kỹ sư, chuy&ecirc;n gia c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh chế tạo d&acirc;y chuyền sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thuỷ hải sản, chế biến gỗ trong nước th&agrave;nh tập thể vững mạnh để chế tạo m&aacute;y m&oacute;c, d&acirc;y chuyền đủ sức cạnh tranh với c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Hiện tại C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt nhận thiết kế, chế tạo, lắp đặt chuyển giao c&ocirc;ng nghệ đến kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c loại sản phẩm m&aacute;y m&oacute;c chất lượng cao với c&ocirc;ng suất từ 0.5-15 tấn/giờ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">1.&nbsp; .D&acirc;y chuyền chế biến thức ăn gia s&uacute;c</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">2.&nbsp; .D&acirc;y chuyển sx gỗ dăm, gỗ &eacute;p xuất khẩu.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">3.&nbsp; .M&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n thức ăn gia s&uacute;c</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">4.&nbsp; .M&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n gỗ xuất khẩu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">5.&nbsp; M&aacute;y nghiền gỗ, nghiền ng&ocirc;, sắn</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">6.&nbsp; .M&aacute;y băm dăm gỗ</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">7.&nbsp; .M&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n ph&acirc;n vi sinh</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">8.&nbsp; .Hệ thống sấy quay d&ugrave;ng trong sấy m&ugrave;n gỗ dăm, sấy ph&acirc;n vi sinh, sấy thực phẩm</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">9. .M&aacute;y trộn </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">10. .M&aacute;y l&agrave;m lạnh</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">11. .V&iacute;t tải liệu dạng hạt , dạng bột </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">12. .Băng tải</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">13. .Gầu tải, g&aacute;o m&uacute;c, bulong gầu..</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .Nam ch&acirc;m ống, nam ch&acirc;m phẳng, nam ch&acirc;m điện.<br /> &hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; K&iacute;nh mong Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m gh&eacute; thăm nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i để hiểu về sản phẩm v&agrave; con người Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Mọi th&ocirc;ng tin Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ:</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt">Th&ocirc;n Phương Quan &ndash; X&atilde; V&acirc;n C&ocirc;n &ndash; Ho&agrave;i Đức &ndash; H&agrave; Nội</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Ph&ograve;ng kinh doanh: <strong>Vương Duy Trung</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Tel/fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04.22 464 824/04.33 990 826</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Handphone: 0989.984.698</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><u><span style="color: blue">chetaoviet@gmail.com</span></u></em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><u><span style="color: blue">www.chetaoviet.net</span></u></em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Chế Tạo Việt
   - Địa chỉ: Hoài Đức
   - Điện thoại: 0422464825 - Fax: 04.33990826
   - email: chetaoviet@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...