• Bao gạo xuất khẩu

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 10/4/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div><br /></div><div>Chuy&ecirc;n in ống đồng tr&ecirc;n mọi chất liệu m&agrave;ng, tr&aacute;ng gh&eacute;p phức hợp, cung cấp đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm với cấu tr&uacute;c tương ứng như sau:&nbsp;</div><div>- Bao PE (khổ lớn), HDPE, LDPE, &hellip; c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng in.&nbsp;</div><div>- T&uacute;i b&aacute;nh kẹo (OPP/MCPP; OPP/CPP; OPP/PE; PET/MCPP; PET/CPP)&nbsp;</div><div>- T&uacute;i tr&agrave;, c&agrave; ph&ecirc;, sữa (OPP/MCPP; PET/PE/MPET/PE; OPP/PE/Al/PE; PET/PE/Al/PE)&nbsp;</div><div>- T&uacute;i thực phẩm chế biến: kh&ocirc; b&ograve;, Gạo, t&uacute;i hạt gống,&hellip;. (OPP/PE; OPP/PP; PET/PE; OPP/MCPP; PA/PE)&nbsp;</div><div>- T&uacute;i thủy hải sản (PA/PE; OPP/PE)</div><div>-&nbsp;Sản xuất v&agrave; in Bao PP, PP tr&aacute;ng m&agrave;ng, gh&eacute;p m&agrave;ng d&ugrave;ng trong ng&agrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n, h&oacute;a chất, chăn nu&ocirc;i, thực phẩm.. sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền tự động, cắt v&agrave; may tự động bao trắng mịn, h&igrave;nh ảnh đẹp, m&agrave;u sắc phong ph&uacute; v&agrave; sắc n&eacute;t.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN VINA T&Acirc;N &Aacute;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;14A12 Đường số 3, KDC An B&igrave;nh, P. An B&igrave;nh, TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, T. Đồng Nai</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tel: (061) 8 825 173(số m&aacute;y lẻ: 106,107)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hotline: 0903 350 202 - 090 761 0801&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Email: trang@vinatana.com.vn - phat@vinatana.com.vn &nbsp; &nbsp;</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: huyentrang153
   - Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
   - Điện thoại: 0903350202 - Fax: 0937802880
   - email: trang@vinatana.com.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...