BAO TIÊU ĐẦU RA CON NHÍM - TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI

#1
<p><strong>HỆ THỐNG TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH GIA HUY -CỦ CHI </strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </strong></p><p><strong>NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI -BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG : 10.5T/CẶP </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M ĐANG GIAO PHỐI : 22T/ CẶP </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 24-25T/CẶP </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 34-36T/CẶP </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M ĐANG MANG THAI : 30-32T/CẶP </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG</strong></p><p><strong>MUA TỪ 2 CẶP TRỞ L&Ecirc;N C&Oacute; GIẢM GI&Aacute; , GI&Aacute; THƯƠNG LƯỢNG , GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI HOẶC HỖ TRỢ TIỀN VẬN CHUYỂN - GIẤY TỜ HỢP LỆ </strong></p><p><strong>BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA </strong></p><p><strong>( MUA NH&Iacute;M TR&Ocirc;I NỔI -NHỎ LẺ : NGUY CƠ TIỀM ẨN V&Igrave; NGUỒN GỐC KH&Ocirc;NG R&Otilde; R&Agrave;NG , B&Agrave; CON N&Ecirc;N T&Igrave;M HIỂU KỸ )</strong></p><p><strong>ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U ) </strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH