• BAO TIÊU NHÍM CON - TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 31/5/11

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">HỆ THỐNG TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH GIA HUY </font></strong></p><p><strong><font size="2">( BAO GỒM 3 TRẠI NH&Iacute;M C&Ugrave;NG 1 GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN -CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG-BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">XIN B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI : 11 TRIỆU/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG PHỐI GIỐNG LẦN ĐẦU : 20-22 TRIỆU/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN 24-26 TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 34-36 TRIỆU/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BẦU ( GIẤY CAM KẾT ): 30-32 TRIỆU/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN ( XE HOẶC TIỀN XE )</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ HỢP LỆ -BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">MUA TỪ 2 CẶP TRỞ L&Ecirc;N C&Oacute; GIẢM GI&Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
   - Tel, Fax: 0903027776
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...