Bắp Vàng Ấn Dộ

  • Thread starter Huynh Dinh Huy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huynh Dinh Huy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huynh Dinh Huy
- Địa chỉ: 51/51H -3-2 TP Cần Thơ
- Tel, Fax: ::: FaX 0902 713 585
- email: sales.pangasius@hotmail.com
================================

<p>K&Iacute;NH GỬI QUY DOANH NGHIỆP</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH&nbsp;H&amp; N&nbsp;l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối nguy&ecirc;n liệu trong sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, thủy sản. Sản phẩm của H&amp;N Co., Ltd&nbsp;được nhập khẩu từ c&aacute;c thị trường Nam Mỹ, EU, Ấn Dộ v&agrave; hệ thống cung cấp trong nước. C&aacute;c sản phẩm của H&amp;N&nbsp;bao gồm: Bột c&aacute; tra 55, 60, 65 - 67% , Bột v&otilde; s&ograve; , Bắp v&agrave;ng Ấn&nbsp;Độ ...C&aacute;c chất hấp thụ độc tố n&aacute;m mốc cho thức ăn chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n đ&atilde; được nhiều doanh nghiẹp h&agrave;ng đầu tại Miền Bắc, Miền Nam tin d&ugrave;ng v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao về chất lượng v&agrave; dịch vụ</p><p>Qu&iacute; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thường mại tr&ecirc;n cả nước c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đợc hỗ trợ.</p><p>Gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp</p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp;H&amp; N&nbsp;(H&amp;NCo., Ltd)</p><p>Số 51/51H, 3-2,TP Cần Thơ</p><p>&nbsp;mobile:0902 713 585 (Mr HUY)</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH