bạt lót hồ nuôi tôm, bạt nhưa PE khổ lớn, màng co pe..

  • Thread starter haisungvina
  • Ngày gửi
H

haisungvina

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">Ng&agrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp rất ph&aacute;t triển tại việt nam<br /> v&igrave; thế để đ&aacute;p ứng nhu cầu nu&ocirc;i t&ocirc;m cần phải trải bạt nhựa PE, ngăng ph&egrave;n, cải tạo ao t&ocirc;m chống vi khuẩn... cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất tấm bạt trải ao hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp chất lượng cao,&nbsp;vật liệu thiết yếu cho nghề nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ c&ocirc;ng nghiệp.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i 100% vốn nước ngo&agrave;i đầu tư tại Việt Nam, chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại m&agrave;ng nhựa PE, bạt PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m khổ lớn, tr&aacute;ng phủ chất chống l&atilde;o h&oacute;a, chống tia cực t&iacute;m, tăng cường độ dẻo dai, th&iacute;ch hợp cho nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng, nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i tr&ecirc;n c&aacute;t&hellip;, Được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n d&acirc;y chuy&ecirc;̀n máy móc hiện đại đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n chất lượng kỷ thuật cao.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">Hiện nay cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp l&agrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sỉ &amp; lẻ bạt nhựa PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m tr&ecirc;n to&agrave;n quốc<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">HAI SUNG VINA CO.,LTD<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">ADD : 658/23 </font>CMT8 St - Ward 11 -&nbsp; Dist 3- HCM City<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><div><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">TEL :&nbsp; 08 3993 0828<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">Fax &nbsp;:&nbsp; 08 3993 4686<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">HP&nbsp; &nbsp;:&nbsp; 0918 913 933/ 0918 762 833 <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">MST : 0311229970<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">Email : </font><a href="mailto:haisungvina@yahoo.com"><font color="#0909ae" face="VNI-Times">haisungvina@yahoo.com</font></a><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HAI SUNG VINA
- Địa chỉ: 658/23 CMT8, P11, Q3 - TP HCM
- Điện thoại: 0918762833 - Fax:
- email: haisungvina@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH