• bạt lót hồ nuôi tôm chất lượng cao (Hisuco)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 28/3/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">Ng&agrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp rất ph&aacute;t triển tại việt nam<br /> v&igrave; thế để đ&aacute;p ứng nhu cầu nu&ocirc;i t&ocirc;m cần phải trải bạt nhựa PE, ngăng ph&egrave;n, cải tạo ao t&ocirc;m chống vi khuẩn... cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất tấm bạt trải ao hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp chất lượng cao,&nbsp;dụng cụ thiết yếu cho nghề nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ c&ocirc;ng nghiệp.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bạt PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m khổ lớn từ: 4m, 5m, 6m. Độ d&agrave;y từ 8zem, 10zem, 15zem, 20zem...hoặc theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng. bạt nhựa PE 1lớp,&nbsp;2lớp, 3lớp, tr&aacute;ng phủ chất chống l&atilde;o h&oacute;a, chống tia cực t&iacute;m, tăng cường độ dẻo dai, th&iacute;ch hợp cho nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng, nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i tr&ecirc;n c&aacute;t&hellip;, Được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n d&acirc;y chuy&ecirc;̀n máy móc hiện đại đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n chất lượng kỷ thuật cao.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Hiện nay cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp l&agrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sỉ &amp; lẻ bạt nhựa PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m tr&ecirc;n to&agrave;n quốc<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">CTY TNHH&nbsp;</font><strong>HAI SUNG VINA<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">0918 762 833<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH HAI SUNG VINA
   - Địa chỉ: 658/23 CMT8, P11, Q3
   - Điện thoại: 0918762833 - Fax:
   - email: haisungvina@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...