• bạt lót hồ nuôi tôm chất lượng cao

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 1/6/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <span style="color: black; font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bạt PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m khổ lớn từ: 4m, 5m, 6m, 8m. Độ d&agrave;y từ 0.10mm(10zem) - 0.40mm(40zem), 2lớp, 3lớp, tr&aacute;ng phủ chất chống l&atilde;o h&oacute;a (UV)+(EVA) tăng cường độ dẻo dai, th&iacute;ch hợp cho nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i tr&ecirc;n c&aacute;t&hellip;, Được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n d&acirc;y chuy&ecirc;̀n máy móc hiện đại đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n chất lượng kỷ thuật cao.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="color: black; font-size: 18pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span><span style="color: black; font-size: 18pt"><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i <p>&nbsp;</p></font></span><font face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 18pt">ĐTDĐ : 0918 913 933 &ndash; 0918 762 833</span><span style="color: #4d4d4d; font-size: 18pt"><p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 18pt">Email : haisungvina@yahoo.com&nbsp;</span><span style="color: #4d4d4d; font-size: 18pt"><p>&nbsp;</p></span>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê đức dũng
   - Địa chỉ: 658/23 CMT8, P11, Q3
   - Tel, Fax: ::: FaX 08 39934686
   - email: haisungvina@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...