• BẠT LÓT HỒ NUÔI TÔM CHỐNG TIA TỪ NGOẠI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 22/7/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font size="3">K&Iacute;NH GỬI: QU&Yacute; DOANH NGHIỆP:</font><hr size="2" width="100%" /><font size="4">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp,bao cuộn,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại.c&oacute; in v&agrave; ko in.Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải,bạt l&agrave;m muối,bạt chống thấm đổ b&ecirc; t&ocirc;ng,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp...vv khổ từ 1m,2m,3m...7m,8m.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.40mm(400mic).m&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ chất (UV)+(EVA)TR&Ecirc;N 2 BỀ MẶT CỦA SẢN PHẨM&nbsp; do đ&oacute; tạo n&ecirc;n sự dẻo,dai hơn cho sản phẩm.Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng đẳng cấp cao.mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ; MR TH&Agrave;NH&nbsp;&nbsp; SĐT 0909569412 EMAI:thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn</font><br />
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
   - Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN-HCM
   - Tel, Fax: 0909569412 ::: FaX 84 8 37128916
   - email: THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...