• bạt lót hồ nuôi tôm,màng LDPE khổ lớn,bao bì túi xốp...vv

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 4/11/11

  1. levonga1983 Guest

   <strong><em><span style="text-decoration: underline">Ki</span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline">́nh gởi</span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline">:</span></em></strong> <strong> </strong><strong> QUY</strong><strong>́ C&Ocirc;NG TY</strong> <p><strong> </strong>C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i là c&ocirc;ng ty có v&ocirc;́n đ&acirc;̀u tư 100% của HÀN QU&Ocirc;́C tại Vi&ecirc;̣t Nam .Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bao bì nhựa ,ch&acirc;́t li&ecirc;̣u LDPE,LLPE,HDPE .Túi LDPE,Túi x&ocirc;́p HDPE xu&acirc;́t kh&acirc;̉u ,dùng trong si&ecirc;u thị có in và ko in&hellip;và Màng co LDPE các loại,Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được M&agrave;ng LDPE khổ lơn như : Màng n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p,Màng lót h&ocirc;̀ nu&ocirc;i t&ocirc;m,Màng nhà kính,Màng lót h&ocirc;̀ nước thải,Màng làm mu&ocirc;́i,Màng đ&ocirc;̉ b&ecirc; t&ocirc;ng&hellip;Kh&ocirc;̉ từ 1- 12 mét với đ&ocirc;̣ dày từ 0.01mm(10mic) đ&ecirc;́n 0.7mm(700mic).</p> <p>* T&acirc;́t cả đ&ecirc;̀u được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n gi&acirc;y truy&ecirc;̀n máy móc đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n CH&Acirc;U &Acirc;U ISO 9001-2000 KBS A 9001- 2001 Của HQ</p> <p>Sản ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i được xu&acirc;́t sang các thị trường các nước như : Nh&acirc;̣t,Hàn Qu&ocirc;́c,Mỹ,Pháp,Đức ,Hà Lan , CaNaĐa ,Arap ,Ý,Thái Lan&hellip;..</p> <p>R&acirc;́t mong được sự hợp tác với các doanh nghi&ecirc;̣p trong và ngoài nước</p> <p>Đ&ecirc;́n với chúng t&ocirc;i là đ&ecirc;́n với lòng tin c&acirc;̣y v&ecirc;̀ ch&acirc;́t lượng v&ecirc;̀ sự hoàn hảo.</p> <p>Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ theo Đ/C sau:</p> <p>Đại Di&ecirc;n Kinh Doanh Tại Nhà Máy:</p><p> L&Ecirc; <strong>VON GA </strong><strong>(</strong> Đại .Diện .Kinh .Doanh.Tại .Nh&agrave; M&aacute;y)</p><p>ĐT/DĐ : 0909 569 412</p><p>EMAI &nbsp; : Levonga1983@yahoo.com.vn <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: LÊ VON GA
   - Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ-PHƯỚC THÁI-LONG THÀNH-ĐỒNG NAI
   - Điện thoại: 0909 569 412 - Fax:
   - email: levonga1983@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...