bạt lót hồ nuôi tôm,màng LDPE khổ lớn

  • Thread starter THANHNV1988
  • Ngày gửi
T

THANHNV1988

Guest
#1
<p>K&iacute;nh gởi: C&Aacute;C QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY<br /><br />C&ocirc;ng ty TNHH Hoa xuan vina ,.Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; nhựa ,chất liệu LDPE,LLPE,HDPE ,T&uacute;i LDPE, M&agrave;ng co nhiệt LDPE c&aacute;c loại, Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được M&agrave;ng LDPE khổ lơn như : M&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp, M&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, M&agrave;ng l&oacute;t hồ nước thải, M&agrave;ng l&agrave;m muối, M&agrave;ng l&oacute;t đổ b&ecirc; t&ocirc;ng ( Mang xay dung ). Tui Nhua LDPE chum pallet&hellip;Khổ từ 1- 12 m&eacute;t với độ d&agrave;y từ 0.02mm(20mic) đến 0.5mm(500mic)<br />Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u ISO &ndash; 9001 2000<br />Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề bao b&igrave; nhựa Cty ch&uacute;ng tối rất vui l&ograve;ng được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng với mọi qu&yacute; Cty<br />Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng về sự ho&agrave;n hảo.<br />DAY LA UU DIEM MANG LOT HO TOM CUA HOA XUAN VINA<br />M&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m theo qui tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, hạn chế được rủi ro, khống chế được những t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại cho t&ocirc;m, điều tiết được m&ocirc;i trường, tăng năng xuất, hạ gi&aacute; th&agrave;nh do đ&oacute; đạt được hiệu quả cao.<br />- M&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m chống sạt bờ, lỗ mội, dậy ph&egrave;n, đục nước do mưa rửa tr&ocirc;i .<br />- M&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m chống nước bị nhiễm bẩn, nhiễm những mầm bệnh như: rong tảo, những vi sinh vật c&oacute; hại . . . x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ.<br />- Do nước kh&ocirc;ng bị thẩm thấu, ngăn c&aacute;ch tốt với m&ocirc;i trường xung quanh n&ecirc;n mực nước v&agrave; độ ph&egrave;n ổn định.<br />- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng, kh&aacute;c với c&aacute;c loại m&agrave;ng kh&aacute;c , c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i.<br />- Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ sẽ tiết kiệm được c&ocirc;ng lao động, thời gian, c&ocirc;ng sức sửa chữa ao hồ, thức ăn, hạn chế tối đa rủi ro, do đ&oacute; đạt được hiệu quả kinh tế cao.<br />Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ theo Đ/C sau:</p><p>-&nbsp; <font size="4">NGUYỄN VĂN TH&Agrave;NH (NH&Acirc;N VI&Ecirc;N KINH DOANH)</font></p><p>- <font size="4">ĐT/DĐ ; 0909 569 412</font></p><p><font size="4">-EMAI&nbsp; : <a href="mailto:Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn">Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn</a></font></p><p><font size="4">- FAX&nbsp; : 84 8 3712 8916</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
- Địa chỉ: ấp long phú-phước thái-long thành -đồng nai
- Điện thoại: 0909 569 412 - Fax: 0909 569 412
- email: thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH