bạt lót hồ nuôi tôm

#1
<p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none">K&Iacute;NH GỬI: QU&Yacute; CTY V&Agrave; DOANH NGHIỆP</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: x-small; -webkit-box-shadow: none">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp,bao cuộn,&aacute;o mưa,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại,chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; ko in.Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cỏn sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp...vv khổ từ 1m,2m,3m...7m,8m.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.5mm(500mic)Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c hiện đại đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u iso 9001-2000 KBSA 9001-2000 Với 30 năm kinh nghiệm</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">ưu điểm của bạt l&oacute;t hồ<br /></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-family: regular, arial; font-size: 12px"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; max-width: 730px" src="http://tructiep.vn/newsimage/original/2012/8/image_223154_1f20c772-2d46-4419-8bc1-6429f0e77e6e.jpg" border="0" /></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none"><br /><br />nu&ocirc;i t&ocirc;m</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- m&agrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- được chế xuất từ hạt nhựa LDPE 100%</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- M&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ(chất chống n&atilde;o ho&aacute;)Tr&ecirc;n 2bề mặt của sản phẩm tạo n&ecirc;n độ dẻo,dai hơn</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới đ&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch,&iacute;t phải thay nước hồ,hạn chế rủi do c&aacute;c loại bệnh,tăng năng xuất,hạ gi&aacute; th&agrave;nh do đ&oacute; đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">-Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ,lỗ mội,đục nước do mưa rửa tr&ocirc;i</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- Ngăn thẩm thấu với m&ocirc;i trường xung quanh do đ&oacute; giữ mực nước v&agrave; độ ph&egrave;n ổn định</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- Chống nhiễm bẩn những mầm bệnh g&acirc;y ra như:RONG TẢO,những vi sinh vật ...c&oacute; hại x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thuỷ sản kh&aacute;c với m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng,sức lực thời gian sửa chữa ao hồ do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- Rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; -webkit-box-shadow: none">- MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ ĐỊA CHỈ SAU:</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; -webkit-box-shadow: none">NGUYỄN VĂN TH&Agrave;NH ( nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh)</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; -webkit-box-shadow: none">&nbsp;ĐT/DĐ: 0989211172~0909 569 412</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
- Địa chỉ: 36/3d ấp tiền lân-bà điểm-hóc môn
- Điện thoại: 0909569412 - Fax: 0989211172
- email: nvthanhkd@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH