bạt lót hồ nuôi tôm

  • Thread starter nguyá»…n văn thành
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn văn thành

Guest
#1
<div style="text-align: justify"><div style="width: 705px; overflow: hidden" class="NewsContent" id="NewsContent"> <p><span style="font-size: large">K&Iacute;NH GỬI: QU&Yacute; CTY V&Agrave; DOANH NGHIỆP</span></p> <p><span style="font-size: x-small">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp,bao cuộn,&aacute;o mưa,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại,chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; ko in.Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cỏn sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp...vv khổ từ 1m,2m,3m...7m,8m.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.5mm(500mic)Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c hiện đại đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u iso 9001-2000 KBSA 9001-2000 Với 30 năm kinh nghiệm</span></p> <p><span style="font-size: medium">ưu điểm của bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: medium">- m&agrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản</span></p> <p><span style="font-size: medium">- được chế xuất từ hạt nhựa LDPE 100%</span></p> <p><span style="font-size: medium">- M&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ(chất chống n&atilde;o ho&aacute;)Tr&ecirc;n 2bề mặt của sản phẩm tạo n&ecirc;n độ dẻo,dai hơn</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới đ&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch,&iacute;t phải thay nước hồ,hạn chế rủi do c&aacute;c loại bệnh,tăng năng xuất,hạ gi&aacute; th&agrave;nh do đ&oacute; đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn</span></p> <p><span style="font-size: medium">-Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ,lỗ mội,đục nước do mưa rửa tr&ocirc;i</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Ngăn thẩm thấu với m&ocirc;i trường xung quanh do đ&oacute; giữ mực nước v&agrave; độ ph&egrave;n ổn định</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Chống nhiễm bẩn những mầm bệnh g&acirc;y ra như:RONG TẢO,những vi sinh vật ...c&oacute; hại x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thuỷ sản kh&aacute;c với m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng,sức lực thời gian sửa chữa ao hồ do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước</span></p> <p><span style="font-size: medium">- MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ ĐỊA CHỈ SAU:</span></p> <p><span style="font-size: large">NGUYỄN VĂN TH&Agrave;NH</span></p> <p><span style="font-size: large">ĐT/DD&nbsp; : 0909 569 412</span></p> <p><span style="font-size: large">EMAI&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <a target="_blank" href="mailto:Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn">Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn</a></span></p> </div></div> <div style="font-weight: bold; color: #cccccc"> <span style="color: #ff0000" /></div> <div align="right" style="color: #ff0000; font-weight: bold"> </div> <p style="float: right"><a title="Kh&aacute;ch v&atilde;ng lai" style="color: #999999" href="http://www.danhba24h.com/r/67/108071/ban-bat-lot-ho-nuoi-tommang-ldpe-kho-lon.html">Kh&aacute;ch v&atilde;ng lai</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
- Địa chỉ: ấp long phú-phước thái-long thành-đồng nai
- Điện thoại: 0909 569 412 - Fax:
- email: thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH