Bên mình cung cấp nấm linh chi đỏ.đông trùng hạ thảo. Nấm gỗ. Nấm da trâu mn gọi 01256151322