Bệnh gì trên cây ổi lê, mọi người giúp mình với.

như_ý

Lữ khách
#1
Mọi người ai biết bệnh gì trên cây ổi lê của mình không,cách điều trị. Cây của mình trồng được 8 tháng.bị thui hết ngọn cây.