Bệnh gì trên cây ổi lê, mọi người giúp mình với.

#1
Mọi người ai biết bệnh gì trên cây ổi lê của mình không,cách điều trị. Cây của mình trồng được 8 tháng.bị thui hết ngọn cây.


 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH