• Bếp hóa khí - 0975533328

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 18/7/12

  1. thaiduyhung Guest

   <div class="content1"> <div id="description-text"> <p><span style="font-size: medium">TH&Aacute;I DUY H&Ugrave;NG <em>Độc quyền s&aacute;ng chế&nbsp; : 097.55.333.28 </em></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong> Thưa b&agrave; con</strong><strong>, nấu nướng quả thật l&agrave; việc rất vất vả trong thời buổi bận rộn v&agrave; n&oacute;ng nực thế n&agrave;y, gần đến m&ugrave;a gặt h&aacute;i nữa, với lại trong thời đại gi&aacute; cả đắt đỏ, gi&aacute; nhi&ecirc;n liệu tăng cao, bắt buộc ch&uacute;ng ta phải tiết kiệm.</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>N&ecirc;n sau qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;y c&ocirc;ng nghi&ecirc;n cứu, với bao nhi&ecirc;u vất vả t&ocirc;i chỉ mong đem lại niềm vui nhỏ cho mỗi gia đ&igrave;nh để thay thế Bếp Ga hiện nay vừa đắt, vừa tốn k&eacute;m ( Mỗi b&igrave;nh ga gần 400. 000đ). V&igrave; vậy T&ocirc;i đ&atilde; đưa ra 1 loại Bếp</strong> <strong>Kh&iacute; Ga H&ugrave;ng Hi&ecirc;n&nbsp;&nbsp; -</strong> Nh&oacute;m lửa nhanh , nấu như bếp ga, ch&aacute;y to, lửa mầu xanh &hellip;.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Nhi&ecirc;n liệu nấu rẻ tiền c&oacute; sẵn trong gia đ&igrave;nh (trấu, m&ugrave;n cưa, d&acirc;m b&agrave;o, rơm rạ, l&aacute; c&acirc;y, củi&hellip;&hellip;. <strong>), tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu, v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh th&igrave; rất ph&ugrave; hợp với b&agrave; con ch&uacute;ng ta.</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>1- Mới, lạ tiết kiệm Nhi&ecirc;n Liệu, hiệu quả cao .</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp; &nbsp;Do trực tiếp chuyển đổi nhi&ecirc;n liệu rắn th&agrave;nh kh&iacute; đốt, nhiệt lượng cao, hiệu quả đốt triệt để, <strong>Bếp</strong> <strong>Kh&iacute; Ga H&ugrave;ng Hi&ecirc;n</strong> tiết kiệm 70% nhi&ecirc;n liệu so với bếp củi, trấu &hellip; đun th&ocirc;ng thường, m&agrave; hiệu quả cao, nhiệt lượng lớn, ch&aacute;y với ngon lửa mầu xanh, kh&ocirc;ng kh&oacute;i, v&agrave; nhi&ecirc;n liệu rẻ tiền, dễ kiếm, sẵn c&oacute;. Thay thế bếp nấu trấu cũ kỹ kh&oacute;i bụi m&agrave; mất thời gian chọc lửa. Chỉ cần 0,7kg trấu hoặc phụ phẩm n&ocirc;ng nghiệp c&oacute; thể tạo ra được lượng kh&iacute; ga đun s&ocirc;i hơn 20 l&iacute;t nước.</span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>2-Nhi&ecirc;n liệu sẵn c&oacute;, rẻ tiền</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium">- &nbsp;&nbsp;Nhi&ecirc;n liệu nấu l&agrave; rẻ, do đ&oacute; tiết kiệm cho người d&ugrave;ng</span></p> <p><span style="font-size: medium">- &nbsp;&nbsp;Dễ nh&oacute;m lửa bằng những mảnh giấy vụn <em>(thời gian nh&oacute;m 0,5 gi&acirc;y) cực nhanh</em></span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Chỉ đỗ Trấu&hellip; <em>(chất đốt)</em> 1 lần nấu như ga, ch&aacute;y to mạnh hơn ga. ngọn lữa mầu xanh</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Nếu 1 gia đ&igrave;nh c&oacute; khoảng 6 người, th&igrave; đủ d&ugrave;ng cho 1 bữa nấu ăn,&nbsp; 1 tiếng trở đi ,</span></p> <p><span style="font-size: medium">Nếu nấu đang giở m&agrave; hết th&igrave; th&ecirc;m 1 ,&nbsp; 2 thanh củi ngắn v&agrave;o l&agrave; lại c&oacute; thể nấu tiếp.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Bỏ củi v&agrave; trấu nấu c&ugrave;ng, thời gian nấu sẽ l&acirc;u hơn.</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp; Nếu đang nấu m&igrave;nh muốn tạm dừng t&iacute; nấu tiếp chỉ cần tắt quạt bếp tự tắt , đậy c&aacute;i g&igrave; l&ecirc;n hoặc kh&ocirc;ng cần đậy,&nbsp; chờ&nbsp; 1 đến 2 tiếng bật quạt ch&acirc;m lửa lại ch&aacute;y tiếp.</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Nếu nấu &iacute;t s&aacute;ng mai kh&ocirc;ng cần đỗ trấu củ m&agrave; th&ecirc;m v&agrave;o &iacute;t trấu l&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; nh&oacute;m ch&aacute;y như thường</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể chế tạo theo y&ecirc;u cầu nấu từ 2 đến 3 tiếng để nấu <strong>c&aacute;m lợn</strong> v&agrave; <strong> nấu rượu</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #ff0000">*</span> Nhanh tay li&ecirc;n hệ : Th&aacute;i Duy H&ugrave;ng <span style="color: #ff6600">ĐT: 097.55.333.28</span> Ph&acirc;n phối b&aacute;n sĩ lẻ&nbsp; gi&aacute; rẻ<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>địa chỉ :&nbsp; Đối diện Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Vạn Thắng , Huyện N&ocirc;ng Cống <a class="wikilinks" target="_blank" rel="nofollow" href="http://thanhhoa.jaovat.com/">thanh h&oacute;a</a></strong></span></p> </div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thaiduyhung
   - Địa chỉ: đối diện UBND xẫ Vạn Thắng nông cống thanh hóa
   - Điện thoại: 0975533328 - Fax:
   - email: xinhayvevoianh_51284@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...