biệt thự sinh thái việt âu – sinh khí hội tụ sơn thủy bao quanh.

#1
<a target="_blank" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" href="http://www.uphinh.vn/image/stream/999542.jpg"><img border="0" style="cursor: default" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/999542.jpg" /></a><br /><br /><br /><font color="#800000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><font size="4"><strong>Biệt thự sinh th&aacute;i Việt &Acirc;u nằm trong khu thung lũng Bibery c&oacute; hạ tầng đồng bộ của Khu đ&ocirc; thị sinh th&aacute;i Việt &Acirc;u tại x&atilde; T&acirc;n Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh c&oacute; diện t&iacute;ch quy hoạch 25 hecta. Biệt thự sinh th&aacute;i Việt &Acirc;u nằm trong khu thung lũng tuyệt đẹp nh&igrave;n xuống hồ nước tự nhi&ecirc;n, kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ quanh năm.&nbsp;</strong></font></font><br /><br /><font size="4" style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><font color="#ff0000">Biệt thự sinh th&aacute;i Việt &Acirc;u mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c lợi &iacute;ch sau:</font></strong></font><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-&nbsp;</span><font color="#ff8c00" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong><font size="3">Vị tr&iacute; phong thủy độc đ&aacute;o bậc nhất: xứng đ&aacute;ng được gọi l&agrave; &ldquo;sinh kh&iacute; hội tụ sơn thủy bao quanh&rdquo;, mang lại sức khỏe v&agrave; t&agrave;i lộc cho gia chủ.<br />- T&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; cao: dự &aacute;n khu đ&ocirc; thị sinh th&aacute;i được ph&ecirc; duyệt bởi UBND tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh.<br />- Sẵn s&agrave;ng: B&agrave;n giao đất để x&acirc;y dựng biệt thự ngay.&nbsp;<br />- T&iacute;nh chất đất ổn định: cả đất ở v&agrave; đất vườn l&agrave; loại đất sử dụng l&acirc;u d&agrave;i.<br />- An to&agrave;n tuyệt đối: tường r&agrave;o bao quanh cả khu v&agrave; an ninh 24/7.<br />- Thiết kế mẫu nh&agrave; biệt thự độc đ&aacute;o: đồng bộ theo phong c&aacute;ch l&agrave;ng Ch&acirc;u &Acirc;u cổ duy nhất ở miền Bắc.<br />- Cộng đồng văn minh: nơi hội tụ c&aacute;c doanh nh&acirc;n, nghệ sỹ, v&agrave; c&aacute;n bộ cao cấp.<br />- Dịch vụ to&agrave;n diện: tr&ocirc;ng nom, bảo vệ, chăm s&oacute;c c&acirc;y cỏ, điện chiếu s&aacute;ng, y tế, &hellip;&nbsp;<br /></font></strong></font><div style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center"><font color="#800000"><font size="3"><strong>Gi&aacute; b&aacute;n từ 1,9 triệu đồng / m2 đất. Chương tr&igrave;nh khuyến mại đặc biệt - 5 năm sau khi nhận đất mới phải trả tiền. 5 kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n được ưu đ&atilde;i 100% gi&aacute; trị tiền đất; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ thứ 6 đến 10 được ưu đ&atilde;i 50% gi&aacute; trị tiền đất; v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ thứ 11 đến 15 được ưu đ&atilde;i trả 25% gi&aacute; trị tiền đất sau 5 năm kể từ khi nhận b&agrave;n giao đất từ chủ đầu tư.</strong></font></font></div><br /><font size="4" style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><font color="#a52a2a">C&oacute; &ocirc;t&ocirc; đưa kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m đi thăm thực tế v&agrave;o tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần, cả thứ 7 v&agrave; Chủ nhật (miễn ph&iacute;).</font></strong></font><br /><div style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center"><strong><font size="5">M&ocirc; tả khu đ&ocirc; thị sinh th&aacute;i Việt &Acirc;u:</font></strong></div><br /><font color="#a52a2a" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong><font size="3">1. Vị tr&iacute;: C&aacute;ch BigC 46km, c&aacute;ch H&agrave; Đ&ocirc;ng: 36km.<br />2. Địa điểm: Lương Sơn, H&ograve;a B&igrave;nh. C&aacute;ch quốc lộ 6 v&agrave; trung t&acirc;m thị trấn Lương Sơn khoảng 800m.<br />2. Quy m&ocirc;: 25ha gồm 192 l&ocirc; biệt thự, khu nghỉ dưỡng v&agrave; c&aacute;c tiện &iacute;ch hạ tầng x&atilde; hội kh&aacute;c ( 1 trường mẫu gi&aacute;o, 1 trung t&acirc;m y tế, 1 nh&agrave; cộng đồng, 3 khu thể thao &hellip; )<br />3. T&iacute;nh chất: Khu biệt thự nghỉ dưỡng.<br />4. Hệ thống an ninh: tường r&agrave;o bảo vệ quanh khu v&agrave; chốt bảo vệ 24/7.&nbsp;<br />5. Chủ đầu tư: C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt &Acirc;u H&ograve;a B&igrave;nh.<br />7. Tiến độ: Đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (đường nội bộ, điện sinh hoạt, cấp v&agrave; tho&aacute;t nước)</font></strong></font><div style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center"><strong><font size="5"><font color="#ff0000">-------------------------------------------</font></font></strong><br /><font color="#ff0000"><strong><font size="4">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font><br /></strong></font><font size="4"><font color="#800000"><strong>Hotline:</strong></font></font><font color="#ff0000"><strong><font size="4">1800 588836 (miễn ph&iacute;)</font>&nbsp;<br /></strong></font><font size="5"><font color="#800000"><strong>Email:</strong></font></font><font color="#ff0000"><strong><font size="5">phucvu@myphucloc.com.vn</font><br /></strong></font><font color="#800000"><strong><font size="4">Trụ sở:&nbsp;</font></strong></font><font color="#000080"><strong><font size="4">tầng 19, t&ograve;a nh&agrave; Trung Y&ecirc;n 1, phố Vũ Phạm H&agrave;m, Y&ecirc;n H&ograve;a, Cầu Giấy, H&agrave; Nội.</font></strong></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn trí khoa
- Địa chỉ: tổ 14 ấp 10 thị trấn tân phú,huyện tân phú,ti3ng đồng nai!
- Điện thoại: 01689343896 - Fax:
- email: tinnypro3@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH