bình chứa khí co2,bình co2

  • Thread starter tanthoi08
  • Ngày gửi
T

tanthoi08

Guest
#1
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 10.5pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">C&ocirc;ng ty TNHH Kh&iacute; C&ocirc;ng Nghiệp Tiến Ph&aacute;t chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại kh&iacute; v&agrave; chai chứa kh&iacute; c&aacute;c loại :</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 34pt; font-family: Arial"><span style="font-weight: normal"><a href="http://tanthoi08.blogspot.com/">Kh&iacute; co2</a></span></span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: normal">&nbsp; l&agrave; kh</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: normal">&iacute; kh&ocirc;ng m&agrave;u kh&ocirc;ng m&ugrave;i, kh&ocirc;ng bắt lửa, c&oacute; t&iacute;nh axit nhẹ v&agrave; nặng hơn 1.5 lần kh&ocirc;ng kh&iacute;. Một thể t&iacute;ch kh&iacute; cacbonic c&oacute; thể h&ograve;a tan trong một thể t&iacute;ch nước ở &aacute;p suất kh&ocirc;ng kh&iacute;, nhiệt độ 20<sup>o</sup>C. Trong chai chứa kh&iacute;, cacbonic ở dạng lỏng với &aacute;p suất c&acirc;n bằng khoảng 57 bar ở nhiệt độ 20<sup>o</sup>C.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><em>+</em><span class="apple-converted-space"><em>&nbsp;</em></span><em><u>Ứng dụng</u>:</em></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><strong><u><span style="color: red">Cacbonic</span></u></strong><span class="apple-converted-space"><span style="color: red">&nbsp;</span></span>được ứng dụng rộng r&atilde;i trong nhiều lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, trong c&ocirc;ng nghiệp, h&agrave;n cắt, thực phẩm bảo quản, y tế, n&ocirc;ng nghiệp nu&ocirc;i trồng, cứu hỏa, nghi&ecirc;n cứu khoa học&hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">+ Đặc t&iacute;nh:</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- C&aacute;c nguy cơ ch&iacute;nh:&nbsp;&nbsp;g&acirc;y ngạt, nguy cơ &aacute;p suất cao, CO2 lỏng&nbsp;&nbsp;g&acirc;y bỏng lạnh</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- Giới hạn nổ: Kh&ocirc;ng</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- Khả năng g&acirc;y ch&aacute;y: kh&ocirc;ng</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- M&ugrave;i: Kh&ocirc;ng</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- Ph&acirc;n tử lượng: 44.01</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- Dung t&iacute;ch ri&ecirc;ng ở 20<sup>0</sup>C:&nbsp;&nbsp;0.547 M3/K</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- Tỷ trọng ri&ecirc;ng (Kh&ocirc;ng kh&iacute; = 1) ở 20<sup>0</sup>C: 1.53</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- Nhiệt độ tới hạn:&nbsp;&nbsp;31.06<sup>0</sup>C</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">- &Aacute;p suất tới hạn: 73.82 Bar</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">&nbsp;<strong><span style="color: fuchsia">TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="color: #333333">- Sản xuất, kinh doanh c&aacute;c loại kh&iacute; c&ocirc;ng nghiệp,co2,nito,argon, helium, hydrogen,...</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="color: #333333">-<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span>Kh&iacute; đặc biệt c&oacute; h&agrave;m lượng tinh khiết cao ( argon tinh khiết, hydrogen, helium,nitrogen, oxygen, co2 tinh khiết, &hellip;)</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="color: #333333">- Kh&iacute; phối trộn, kh&iacute; air ( oxy thở ).</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="color: #333333">- Cung cấp c&aacute;c thiết bị chuy&ecirc;n dụng trong ng&agrave;nh kh&iacute;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="color: #333333">Vỏ chai chứa kh&iacute;,nito, co2</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="color: #333333">+ B&igrave;nh chứa nitơ lỏng của c&aacute;c h&atilde;ng như: YDS ( Trung Quốc ), MVE ( Mỹ ),&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:Nguyễn Văn T&acirc;n</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">Số điện thoại: 0909127708</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt">Email:tanthoi08@gmail.com</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in -1in 0.0001pt -0.5in; text-align: center; text-indent: 0.5in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng Ty TNHH KH&Iacute; C&Ocirc;NG NGHIỆP TIẾN PH&Aacute;T</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in -1in 0.0001pt -0.5in; text-align: center; text-indent: 0.5in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐT:06503819801&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax:06503819802</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-right: -27pt; text-align: center; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Hiệp Th&agrave;nh, Thị X&atilde; Thủ&nbsp; Dầu Một, Tỉnh B&igrave;nh Dương</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: -0.25in; text-align: center; text-indent: 9.35pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Tân
- Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ Lão, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Điện thoại: 0909127708 - Fax:
- email: tanthoi08@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH