Bình Dương cần bán 1 số chim trỉ đỏ từ 1-3 thàng tuổi

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p>Cần b&aacute;n 1 số chim trỉ đỏ từ 1-3 thang tuổi theo bảng gi&aacute; sau:</p><p>&nbsp;Chim 1 th&aacute;ng tuổi 180k/con</p><p>&nbsp;Chim 2 th&aacute;ng tuổi 280k/con&nbsp;</p><p> Chim 3 tr&ecirc;n th&aacute;ng tuổi trống m&aacute;i r&otilde; r&agrave;ng=&gt;gi&aacute; cả cả thương lượng</p><p>&nbsp;
</p><p>&nbsp;B&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i l&agrave;m gi&agrave;u th&igrave; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh qua sđt 0933678009</p><p>&nbsp;Chim rất dễ nu&ocirc;i , &iacute;t bệnh tật ,gi&aacute; trị kinh tế cao v&agrave; ăn rất &iacute;t</p><p>&nbsp;M&igrave;nh ở B&igrave;nh Dương thuộc x&atilde; T&acirc;n Định huyện Bến C&aacute;t gần khu du lịch Đại Nam(1km)</p><p>&nbsp;
</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Hữu Tin
- Địa chỉ: Ấp1,Xã Tân Định,Huyện Bến Cát,Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0933678009 - Fax:
- email: thh_kokichi@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH