• BÌNH LONG BÌNH PHỨƠC BÁN ĐẤT CAO SU ĐANG CẠO MỦ, ĐẤT NỀN MẶT TIỀN

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 26/10/12

  1. <p><strong>CẦN TIỀN B&Aacute;N GẤP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1.</strong> 01Thửa đất 3,3hecta trồng cao su đang cạo mủ năng xuất cao , tr&ecirc;n đất c&oacute; 1 căn nh&agrave; gỗ lợp t&ocirc;n rộng 50 m&eacute;t vu&ocirc;ng, 2 giếng nứơc gồm 1 giếng đ&agrave;o v&agrave; 1 giếng khoan, từ đường nhựa v&agrave;o đất 40m, điện 3 pha v&agrave; 01 thửa đẩt diện t&iacute;ch 1,8hecta c&oacute; cao su đang cạo mủ.<strong> </strong>G&iacute;a 900 triệu 1 hecta .<strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; </strong>4 l&ocirc; đất nền liền kề mặt tiền đường nhựa (lộ giới 16m) chiều ngang 10m chiều s&acirc;u 40m, điện nứơc thuận tiện, tiện kinh doanh bu&ocirc;n b&aacute;n hoặc x&acirc;y nh&agrave; nghỉ dưỡng.&nbsp; G&iacute;a 25 triệu 1 m&eacute;t ngang. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; **<strong>* Tất cả c&aacute;c l&ocirc; đất tr&ecirc;n đều nằm ở khu trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh của x&atilde;, đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, gần UBND x&atilde; trường cấp 1 cấp 2, an ninh đảm bảo . C&aacute;ch thị x&atilde; B&igrave;nh Long , bệnh viện 6km. Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ. Li&ecirc;n hệ 01214419790 gặp chị Ng&acirc;n.&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p><strong>3.</strong> Đất c&oacute; diện t&iacute;ch 3,4ha c&oacute; cao su ti&ecirc;u điều đang thu hoạch, nh&agrave; x&acirc;y cấp 4 , điện nước đầy đủ. C&aacute;ch thị x&atilde; B&igrave;nh Long 7 km. c&aacute;ch UBND x&atilde; trường cấp 1 cấp 2 trường mầm non l&agrave; 1,5km, từ đường nhựa v&agrave;o đất 500 m&eacute;t,&nbsp; đường đất rộng 6m &ocirc; t&ocirc; l&oacute;n v&agrave;o tận nơi, sổ đỏ ch&iacute;nh chủ,&nbsp; bao sang t&ecirc;n, gi&aacute; 2 tỷ . li&ecirc;n hệ 01669458443 gặp Tuấn Anh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </p><p><strong>Địa chỉ Ấp 1 x&atilde; Minh T&acirc;m huy&ecirc;n Hớn Quản tỉnh B&igrave;nh Phước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>***&nbsp; gi&aacute; cả c&ograve;n thương lượng, tr&iacute;ch phần trăm hoa hồng cho người giới thiệu kh&aacute;ch mua đất.</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/114862-Binh-Phuoc-can-ban-gap-dat-trong-cao-su-dat-nen-mat-tien-duong-nhua#ixzz2ANYbqGcB">http://agriviet.com/home/threads/114862-Binh-Phuoc-can-ban-gap-dat-trong-cao-su-dat-nen-mat-tien-duong-nhua#ixzz2ANYbqGcB</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoàng hải đăng
   - Địa chỉ: Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước
   - Điện thoại: 01214419790 - Fax:
   - email: haidanghoang1962@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...