bình nito lỏng, bình chứa nito yds 30

  • Thread starter diepnhan107
  • Ngày gửi
D

diepnhan107

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Diệp Đước
- Địa chỉ: 18/1F ấp Nam lân , bà điểm, hóc môn, TpHCM
- Tel, Fax: 0977072554
- email: diepnhan107@gmail.com
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B&igrave;nh chứa Nitơ lỏng model: YDS-30<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">B&igrave;nh chứa&nbsp;d&ugrave;ng để giữ mẫu sinh học trong m&ocirc;i trường nitơ lỏng với thời gian d&agrave;i ở điều kiện tĩnh tại.</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">B&igrave;nh chứa&nbsp;c&oacute; khả năng giữ nitơ lỏng l&acirc;u v&agrave; ít bay hơi.<br /></font></font><strong><em><font face="Times New Roman" size="3">B&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đặc điểm:</font></em></strong><em><br /></em><font size="3"><font face="Times New Roman">&bull; B&igrave;nh được l&agrave;m từ hợp kim nh&ocirc;m c&oacute; sức bền cao, trọng lượng si&ecirc;u nhẹ.<br />&bull; B&igrave;nh c&oacute; thể kh&oacute;a mở nhờ cơ cấu nắp ở miệng b&igrave;nh theo y&ecirc;u cầu của người sử dụng.<br />&bull; B&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c g&aacute;o đựng được m&atilde; ho&aacute; để dễ d&agrave;ng nhận diện<br />&bull; B&igrave;nh c&oacute; t&uacute;i bảo vệ, tr&aacute;nh sự lắc, trượt trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>C&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật của b&igrave;nh:</em></strong><br /></font></font><ul><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Model: YDS-30</em><br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Dung t&iacute;ch:&nbsp;31,5 l&iacute;t</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Đường k&iacute;nh cổ b&igrave;nh:&nbsp;50 mm</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Đường k&iacute;nh b&igrave;nh:&nbsp;446 mm</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Chiều cao b&igrave;nh:&nbsp;700mm</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Khối lượng b&igrave;nh rỗng:&nbsp;14,0 kg</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Khối lượng khi đầy nitơ:&nbsp;39.5 kg</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Lượng kh&iacute; hao hụt:</em> 0,11 <em>l&iacute;t/ng&agrave;y</em> <br /></font></font></li><li><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Số g&aacute;o đựng mẫu: 3-6 chiếc</em> <br /></font></font></li></ul><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Mọi chi tiết xi li&ecirc;n hệ: 0977072554 gặp Đước</em><br /></font></font><em><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:diepnhan107@gmail.com" target="'_blank'"><font face="Times New Roman" size="3">diepnhan107@gmail.com</font></a></em><br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH