• Bình Phứơc cần bán gấp đất trồng cao su, đất nền mặt tiền đường nhựa

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 24/10/12

  1. <strong>CẦN TIỀN B&Aacute;N GẤP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp; </strong>Thửa đất vừơn 3,3hecta trồng cao su đang cạo mủ năng xuất cao , tr&ecirc;n đất c&oacute; 1 căn nh&agrave; gỗ lợp t&ocirc;n rộng 50 m&eacute;t vu&ocirc;ng, 2 giếng nứơc gồm 1 giếng đ&agrave;o v&agrave; 1 giếng khoan, từ đường nhựa v&agrave;o đất 40m, điện 3 pha.<strong>&nbsp; </strong>G&iacute;a 900 triệu 1 hecta .<strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; </strong>4 l&ocirc; đất nền liền kề mặt tiền đường nhựa (lộ giới 16m) chiều ngang 10m chiều s&acirc;u 40m, điện nứơc thuận tiện, tiện kinh doanh bu&ocirc;n b&aacute;n hoặc x&acirc;y nh&agrave; nghỉ dưỡng.&nbsp; G&iacute;a 25 triệu 1 m&eacute;t ngang. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>* Tất cả c&aacute;c l&ocirc; đất tr&ecirc;n đều nằm ở khu trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh của x&atilde;, đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, gần UBND x&atilde; trường cấp 1 cấp 2, an ninh đảm bảo . C&aacute;ch thị x&atilde; B&igrave;nh Long , bệnh viện 6km. Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ. Li&ecirc;n hệ 01214419790 gặp chị Ng&acirc;n.&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <p><strong>3.</strong> Đất tại x&atilde; Minh T&acirc;m&nbsp; diện t&iacute;ch 3,4ha c&oacute; cao su ti&ecirc;u điều đang thu hoạch, nh&agrave; x&acirc;y cấp 4 , điện nước đầy đủ. C&aacute;ch thị x&atilde; B&igrave;nh Long 7 km. c&aacute;ch UBND x&atilde; trường cấp 1 cấp 2 trường mầm non l&agrave; 1,5km, từ đường nhựa v&agrave;o đất 500 m&eacute;t,&nbsp; đường đất rộng 6m &ocirc; t&ocirc; l&oacute;n v&agrave;o tận nơi, sổ đỏ ch&iacute;nh chủ,&nbsp; bao sang t&ecirc;n, gi&aacute; 2 tỷ . li&ecirc;n hệ 01669458443 gặp Tuấn Anh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </p><p><strong>*&nbsp; gi&aacute; cả c&ograve;n thương lượng, tr&iacute;ch phần trăm hoa hồng cho người giới thiệu kh&aacute;ch mua đất.</strong><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoàng hải đăng
   - Địa chỉ: Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước
   - Điện thoại: 01214419790 - Fax:
   - email: haidanghoang1962@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...