• BÌNH XỊT ĐIỆN SUPER 2.0

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 19/5/12

  1. sentra Guest

   <p>&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img width="240" height="320" title="h&igrave;nh sản phẩm" style="width: 240px; height: 320px" alt="h&igrave;nh sản phẩm" src="http://www.sentra.com.vn/wp-content/uploads/2012/05/binhxit-super-2.0.png" border="0" /></div><p>&nbsp;</p><p>B&Igrave;NH XỊT ĐIỆN SUPER 2.0 sử dụng ắc quy cung cấp điện, sử dụng hệ thống bơm c&aacute;ch m&ocirc; ti&ecirc;n tiến, mỗi lần nạp điện từ 8- 10 tiếng, hao điện ở mức 0.03 độ, c&oacute; thể l&agrave;m việc li&ecirc;n tục trong v&ograve;ng 5- 6 tiếng, l&agrave; sản phẩm tiết kiệm năng lượng v&agrave; th&acirc;n nhiệt với m&ocirc;i trường, chống ăn m&ograve;n h&oacute;a học, &aacute;p lực mạnh, độ phun đều,...tiết kiệm thời gian v&agrave; sức lực cho người sử dụng, đồng thời hiệu quả phun cao hơn hẳn so với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm th&ocirc;ng thường. <br /><br />C&aacute;ch sử dụng: <br /><br />1. Trước khi sử dụng cần nạp điện cho ắc quy, cắm d&acirc;y điện v&agrave;o vị tr&iacute; ổ cắm tr&ecirc;n b&igrave;nh, đ&egrave;n đỏ s&aacute;ng tức l&agrave; đang nạp điện, khi chuyển sang đ&egrave;n xanh c&oacute; nghĩa l&agrave; đ&atilde; nạp đầy điện. <br /><br />2. Lần đầu ti&ecirc;n sử dụng n&ecirc;n d&ugrave;ng nước sạch để phun thử, kiểm tra c&aacute;c khớp nối c&oacute; bị r&ograve; nước hay kh&ocirc;ng, hiệu quả phun c&oacute; b&igrave;nh thường hay kh&ocirc;ng?Khi x&aacute;c nhận tất cả đều b&igrave;nh thường th&igrave; c&oacute; thể pha th&ecirc;m thuốc, tiến h&agrave;nh phun thuốc. <br /><br />3. Thuốc phun nhất định phải đổ qua lưới lọc v&agrave;o b&igrave;nh, khi đổ thuốc nếu bị tr&agrave;ng ra ngo&agrave;i th&igrave; phải lập tức lau kh&ocirc;. Sau khi đổ nước pha đầy b&igrave;nh, vặn nước lại để tr&aacute;nh nước tr&agrave;ng trong khi phun thuốc. <br />4. Bật c&ocirc;ng tắc điện, ấn c&ocirc;ng tắc cần phun, chỉ v&agrave;i gi&acirc;y sau l&agrave; c&oacute; thể phun được. Nếu nhả c&ocirc;ng tắc cần phun th&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh phun sẽ bị dừng lại. Sau khi đ&atilde; d&ugrave;ng hết dung dịch thuốc trong b&igrave;nh, động cơ vẫn hoạt động, do vậy h&atilde;y tắc c&ocirc;ng tắc điện, để giảm sức lực thao t&aacute;c.C&ocirc;ng tắc cần phun c&oacute; chế độ tự động ngắt. <br /><br />5. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể căng cứ theo y&ecirc;u cầu phun của m&igrave;nh m&agrave; chọn đầu phun đơn hay đầu phun k&eacute;p hoặc đầu phun 3 trạc để đạt được hiệu quả bơm như &yacute; muốn. <br /><br />Ch&uacute; &yacute;: <br /><br />Sau mỗi lần sử dụng, h&atilde;y d&ugrave;ng nước sạch rửa b&igrave;nh, rồi l&agrave;m vệ sinh sạch sẽ to&agrave;n bộ m&aacute;y, sau đ&oacute; cất b&igrave;nh ở nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t. <br />Ắc quy phải được nạp đầy điện trước khi cất đi, do đ&oacute;, sau mỗi lần sử dụng cần phải nạp điện bổ sung cho đầy. Nếu kh&ocirc;ng sử dụng thường xuy&ecirc;n th&igrave; n&ecirc;n nạp điện cho ắc quy 1 th&aacute;ng 1 lần. </p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SEN TRA
   - Địa chỉ: 614 Đường 79, P. Phước Long B, Q.9
   - Điện thoại: 08 6275 8381 - Fax: 08 3728 3294
   - email: sales@sentra.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...