• Bồ câu Anh Đào (Dĩ An - Bình Dương)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/7/12

  1. bocauanhdao Nhà nông nghiệp dư

   <p>Ch&agrave;o anh em, Hiện m&igrave;nh c&oacute; v&agrave;i cặp cần b&aacute;n, anh co nh&atilde; &yacute; xin li&ecirc;n hệ</p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_091118.jpg" border="0" /></p><p>Xoe : 500k</p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_091055.jpg" border="0" /></p><p>Th&aacute;i Trăng giống: 200k</p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_090659.jpg" border="0" /></p><p>Ph&aacute;p trắng : 300k</p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_070551.jpg" border="0" /></p><p>G&agrave; mỹ moi biết ăn: 700k</p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/ga-1.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_090719.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_090736.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_090925.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/ga.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_070721.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_070735.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i1158.photobucket.com/albums/p610/bocauanhdao/Q-concept_IMG_20120714_070459.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/100349-Ban-Cim-Bo-cau-Binh-Duong-co-hinh-#ixzz20meg2mEj">http://agriviet.com/home/threads/100349-Ban-Cim-Bo-cau-Binh-Duong-co-hinh-#ixzz20meg2mEj</a>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bo cau anh Dao
   - Địa chỉ: Di an - Binh Duong
   - Điện thoại: 0983176977 - Fax: 0983176977
   - email: bocaprunghoang@ymail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...